UWAGA

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone.

Informujemy, iż CDO24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna nabór ciągły wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Nowy Początek”.

Zakończenie naboru wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie 7 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego u uczestników.

Procedura składania wniosków Opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Nowy Początek” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0058/20 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ!

UWAGA

Ogłoszenie o naborze biznesplanu.
Informujemy, iż CDO24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy Początek”. Nabór wniosków dla osób, które zakończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze odbędzie się w
dniach:
1) 11.07.2022 – 20.07.2022

Procedura składania biznesplanów opisana jest w §4 REGULAMINU
PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Nowy Początek” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0058/20 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ!

Ogłoszenie nr 1
Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe.
Informujemy, iż CDO24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach
projektu „Nowy Początek”.
Nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Nabór trwać będzie od 11.07.2022 – do 31.07.2022.
Procedura składania wniosków Opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Nowy Początek” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0058/20 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ!

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dotyczące przyznawania środków finansowych

Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy uczestnika – aktualizacja

Wyniki rekrutacji