Uprawnienia małżonka i osób trzecich do lokalu, który zamieszkiwali wspólnie ze zmarłym.

Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku (daty śmierci) z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Co ważne rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Ponadto powyższe reguły nie ograniczają uprawnień małżonka i innych [...]

By |2021-02-24T11:23:17+00:0024 lutego, 2021|Uncategorized|Możliwość komentowania Uprawnienia małżonka i osób trzecich do lokalu, który zamieszkiwali wspólnie ze zmarłym. została wyłączona

Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna.

Co do zasady, karnie odpowiada ten, kto ukończył lat 17 i po ukończeniu 17 roku życia popełnił przestępstwo. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się takich przestępstw, jak: zamach na życie Prezydenta RP, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ,sprowadzenie katastrofy, piractwo, sprowadzenie katastrofy w ruchu, zgwałcenie [...]

By |2021-02-12T11:34:08+00:0012 lutego, 2021|Uncategorized|Możliwość komentowania Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna. została wyłączona

Czy pracodawca może zobowiązać wszystkich pracowników do noszenia maseczek w zakładzie pracy?

W dniu 28 listopada 2020r. weszło w  życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na mocy którego rozszerzono  obowiązek zasłaniania ust i nosa na wszystkie pomieszczenia, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Nowe rozporządzenie nie zawiera wyjątków [...]

By |2020-12-07T12:31:46+00:007 grudnia, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy pracodawca może zobowiązać wszystkich pracowników do noszenia maseczek w zakładzie pracy? została wyłączona

Czy jest możliwe otwarcie spadku przed śmiercią potencjalnego spadkodawcy?

Zgodnie z art. 924 k.c. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Wskazany artykuł określa moment, w którym następuje otwarcie spadku – w prawie  polskim moment  ten zrównany jest z chwilą śmierci spadkodawcy. W tej chwili majątek zmarłej osoby fizycznej, czyli ogół przysługujących jej praw i obowiązków – staje się spadkiem. Z chwilą otwarcia się [...]

By |2020-08-13T10:34:54+00:0013 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Uncategorized|Możliwość komentowania Czy jest możliwe otwarcie spadku przed śmiercią potencjalnego spadkodawcy? została wyłączona

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Jeżeli kupujemy coś w Internecie, przez telefon, czy na jakiejkolwiek prezentacji przysłowiowych garnków to przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Wystarczy jedynie wysłać oświadczenie sprzedawcy w terminie 14 dni od daty zakupu i zwrócić towar. Należy jednak pamiętać, że to uprawnienie przysługuje tylko w przypadku umów zawieranych na odległość lub zawieranych [...]

By |2020-07-09T12:02:19+00:009 lipca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży została wyłączona

Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 ciągle wzrasta liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która jest: zakażona, chora na chorobę zakaźną, podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, miała styczność ze źródłem tzw. biologicznego czynnika chorobotwórczego. Kwarantannę obligatoryjnie muszą odbyć również [...]

By |2020-07-01T11:59:24+00:001 lipca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie została wyłączona

Czy wydrukowany i podpisany testament posiada moc prawną?

Zgodnie z art. 949 § 1 ustawy Kodeks cywilny spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament sporządzony w ten sposób nazywany jest testamentem własnoręcznym lub holograficznym. Z przepisów prawa jednoznacznie wynika, iż cała treść testamentu musi zostać sporządzona własnoręcznie. Testament napisany na maszynie [...]

By |2020-06-23T11:52:24+00:0023 czerwca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy wydrukowany i podpisany testament posiada moc prawną? została wyłączona

Kiedy można parkować „pod prąd”?

W myśl polskich przepisów parkowanie przy lewej krawędzi ulicy jest dopuszczalne, jednakże wyłącznie w obszarze zabudowanym, na drogach o małym natężeniu ruchu lub drogach jednokierunkowych. Reguluje to artykuł 49 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ruchu drogowym, który zezwala na zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni pod pewnymi warunkami: •    na drodze jednokierunkowej lub dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu; •    na obszarze zabudowanym; •    po spełnieniu innych [...]

By |2020-06-08T08:15:27+00:008 czerwca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Kiedy można parkować „pod prąd”? została wyłączona

Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu?

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest bowiem nigdzie określone w przepisach, że nie możemy spożywać alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu, jest jedynie określone, że podczas kontroli drogowej, badanie poziomu wydychanego alkoholu, nie może przekroczyć 0,2 promila. Zatem jeżeli w trakcie jazdy napijemy się piwa - czego nie polecamy - nikt nie może nas ukarać pod [...]

By |2020-05-19T13:19:27+00:0019 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu? została wyłączona

Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne?

Zgodnie z treścią art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy w tym miejscu także wskazać, iż oświadczenie woli złożone w formie [...]

By |2020-05-12T07:30:46+00:0012 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne? została wyłączona
Go to Top