Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu?

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest bowiem nigdzie określone w przepisach, że nie możemy spożywać alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu, jest jedynie określone, że podczas kontroli drogowej, badanie poziomu wydychanego alkoholu, nie może przekroczyć 0,2 promila. Zatem jeżeli w trakcie jazdy napijemy się piwa - czego nie polecamy - nikt nie może nas ukarać pod [...]

By |2020-05-19T13:19:27+00:0019 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu? została wyłączona

Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne?

Zgodnie z treścią art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy w tym miejscu także wskazać, iż oświadczenie woli złożone w formie [...]

By |2020-05-12T07:30:46+00:0012 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne? została wyłączona

PRAWO PRACOWNIKA DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ORAZ ODDALENIA SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zgodnie z  art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w jednym z [...]

By |2020-04-02T11:49:51+00:007 kwietnia, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania PRAWO PRACOWNIKA DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ORAZ ODDALENIA SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA została wyłączona

Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Celem walki z niestabilnością zatrudnienia oraz z nadużywaniem przez pracodawców praktyki zawierania z pracownikami umów na czas określony, Ustawodawca wprowadził do kodeksu pracy przepisy regulujące sposób przekształcania umów zawieranych na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Impulsem dla dokonania zmian w prawie pracy stanowił dorobek pracy Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W [...]

By |2020-03-03T09:50:51+00:003 marca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony została wyłączona

Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy

Tytułem wstępu zwrócić należy uwagę, że orzeczenie rozwodu czy sądowne orzeczenie separacji między małżonkami powoduje ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami. Jednakże życie niejednokrotnie pokazuje, że małżonkowie przed podjęciem o rozstaniu przez długi okres czasu nie żyją ze sobą, a więc każdy z małżonków jest dysponentem określonego majątku wspólnego małżonków, a mając faktyczną pieczę nad składnikami [...]

By |2020-03-03T09:46:33+00:0025 lutego, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy została wyłączona

Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy

Obecnie na rynku producenci piw prześcigają się między sobą w produkcji piw bezalkoholowych. W sprzedaży pojawiają się ich coraz to nowe gatunki. Jednak czy tego rodzaju napoje mogą być spożywane w miejscu pracy bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony pracodawcy, czy bezalkoholowy zimny radler na biurku w upalny dzień to dobry pomysł? Napojem alkoholowym w rozumieniu [...]

By |2020-03-05T08:44:03+00:004 czerwca, 2019|Uncategorized|Możliwość komentowania Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy została wyłączona

Czym mogą grozić nieprawidłowe dane w deklaracji podatkowej

Niedawno upłynął termin rozliczenia się z fiskusem, kiedy to należało złożyć właściwą deklarację podatkową, na podstawie której zostanie określone zobowiązanie podatkowe. Najczęściej stawianym w związku z tym pytaniem jest, czy podatnikowi grozi jakaś odpowiedzialność na wypadek podania nieprawdy albo też błędu w podanej deklaracji podatkowej. Na tak zadane pytanie odpowiada art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego [...]

By |2020-03-03T09:02:14+00:0014 maja, 2019|Uncategorized|Możliwość komentowania Czym mogą grozić nieprawidłowe dane w deklaracji podatkowej została wyłączona

Przestępstwo zniesławienia

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Co do zasady w sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udziału prokurator. Oczywiście kodeks postępowania karnego [...]

By |2019-02-07T07:14:53+00:0014 stycznia, 2019|Artykuł, Uncategorized|0 komentarzy