Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców?

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (podstawa prawna: art. 91 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)./KTK

By |2021-02-25T14:30:37+00:0025 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców? została wyłączona

Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku zawarte [...]

By |2021-02-19T13:57:54+00:0019 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego? została wyłączona

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z art. 545 § 1 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Warto także wskazać, iż  krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Co więcej w uzasadnionych prawem przypadkach z wnioskiem [...]

By |2021-02-08T10:31:55+00:008 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. została wyłączona

Skutki biernej postawy spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).  Upływ powyższego terminu przy zachowaniu przez spadkobiercę biernej postawy przejawiającej się w niezłożeniu jakiegokolwiek oświadczenia woli, powoduje domniemanie prawne, iż spadkobierca ten przyjął spadek z [...]

By |2021-02-05T14:39:15+00:005 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Skutki biernej postawy spadkobiercy. została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Przepisy wprost nie określają pojęcia rażącej niewdzięczności, jednakże orzecznictwie sądowym  przyjmuje się, że jest to każde zachowanie oraz zaniechanie obdarowanego, które celowo i umyślnie nakierowane jest przeciw darczyńcy. Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest ograniczone terminem [...]

By |2021-01-15T12:23:09+00:0015 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona

Orzeczenie separacji a jego wpływ kwestie majątkowe małżonków.

Orzeczenie separacji w kwestiach majątkowych między małżonkami wywołuje analogiczne skutki jak rozwód. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej oraz otwiera możliwość zasądzenia alimentów od jednego z małżonków na rzecz drugiego oraz wspólnych dzieci stron./MW

By |2021-01-07T12:14:04+00:007 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Orzeczenie separacji a jego wpływ kwestie majątkowe małżonków. została wyłączona

Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W tym wypadku przeprowadza się tzw. dowód biologiczny, który ma potwierdzić pochodzenie dziecka od mężczyzny, który kwestionuje tę okoliczność./MW

By |2020-12-30T14:41:29+00:0030 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki. została wyłączona

Czy powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opiekę osoby trzeciej mają moc prawną?

Powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opieką osoby trzeciej nie mają mocy prawnej (wycieczka, wyjazd za granicę). Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wyłącznie sąd może regulować kwestię czasowego zawieszenie, powierzenia władzy rodzicielskiej innym osobom. Innym przykładem może być pisemna zgoda udzielona osobie trzeciej (niebędącej rodzicem) na wyjazd z dzieckiem za [...]

By |2020-12-29T13:57:31+00:0029 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opiekę osoby trzeciej mają moc prawną? została wyłączona

Składanie wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym byłego małżonka.

Małżonkowie nawet mimo późniejszego rozwiązania małżeństwa na skutek rozwodu w dalszym ciągu pozostają względem siebie osobami powinowatymi. Oznacza to, że były małżonek ma prawo odmowy składania wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym drugiego z byłych małżonków./MW

By |2020-12-28T15:21:19+00:0028 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Składanie wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym byłego małżonka. została wyłączona

Termin na odrzucenie spadku przez małoletniego.

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Stosownie zaś do art. 101 § 3 k.r.o., rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać [...]

By |2020-12-21T09:43:35+00:0021 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Termin na odrzucenie spadku przez małoletniego. została wyłączona
Go to Top