Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa.

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W przypadku urodzenia się dziecka przed upływem trzystu dni od [...]

By |2020-09-17T09:56:23+00:0017 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. została wyłączona

Unieważnienie małżeństwa cywilnego.

Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. W niektórych wypadkach możliwe jest jednak unieważnienie takiego małżeństwa. Może ono być unieważnione (z punktu widzenia cywilnego, a nie kanonicznego) wtedy, gdy zawarła je osoba: dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoby będące krewnymi [...]

By |2020-09-15T10:54:53+00:0015 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Unieważnienie małżeństwa cywilnego. została wyłączona

Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt. 2). Oznacza to, iż jeżeli małżonek nabył własność nieruchomości przed zawarciem małżeństwa, to mimo, że nieruchomość ta stanowi jest majątek osobisty, to w razie zawarcia umowy najmu, [...]

By |2020-09-14T12:14:54+00:0014 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego? została wyłączona

Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej

Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 [...]

By |2020-08-31T06:54:41+00:0031 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej została wyłączona

Czy jest możliwe otwarcie spadku przed śmiercią potencjalnego spadkodawcy?

Zgodnie z art. 924 k.c. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Wskazany artykuł określa moment, w którym następuje otwarcie spadku – w prawie  polskim moment  ten zrównany jest z chwilą śmierci spadkodawcy. W tej chwili majątek zmarłej osoby fizycznej, czyli ogół przysługujących jej praw i obowiązków – staje się spadkiem. Z chwilą otwarcia się [...]

By |2020-08-13T10:34:54+00:0013 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Uncategorized|Możliwość komentowania Czy jest możliwe otwarcie spadku przed śmiercią potencjalnego spadkodawcy? została wyłączona

Czy w dobie pandemii możliwym jest ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości o realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo wskazało, że w trakcie trwania stanu epidemicznego obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia./AB

By |2020-08-10T07:10:25+00:0010 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy w dobie pandemii możliwym jest ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem? została wyłączona

Separacja a zmiana nazwiska.

W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie w przedmiocie powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o.). Powyższe nie ma jednak zastosowania w [...]

By |2020-08-03T09:07:28+00:003 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Separacja a zmiana nazwiska. została wyłączona

Czy w trakcie rozwodu zawsze możliwym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 ; dalej: k.r.o.) na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Powyższe [...]

By |2020-07-17T06:24:06+00:0017 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy w trakcie rozwodu zawsze możliwym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków? została wyłączona

Czym jest zachowek?

Zachowek stanowi instytucję prawa spadkowego chroniącą osoby najbliższe zmarłego przed swobodnym rozdysponowaniem majątkiem przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, [...]

By |2020-07-13T11:43:22+00:0013 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czym jest zachowek? została wyłączona

Warunkowe umorzenie postępowania

Dnia 9 lipca bieżącego roku zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec kierowcy Seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Co to oznacza? Warunkowe umorzenie powoduje, że sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie sąd odstępuje od ukarania takiego sprawcy, o ile będzie przestrzegał porządku prawnego przez określony, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie./BJ

By |2020-07-13T11:29:38+00:0013 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo Pracy, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona
Go to Top