Czy testament ustny jest dopuszczalny?

By |2021-05-10T13:59:27+00:0010 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Testament ustny jest możliwy w dwóch przypadkach – kiedy istnieje obawa rychłej śmierci oraz gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy nie jest możliwe. Co zatem oznacza zwrot „obawa rychłej śmierci” ? Wskazuje się, że dd lat toczy się spór dotyczący sposobu rozumienia tego określenia. Prezentowane są tu stanowiska opowiadające się za jego ujęciem obiektywnym [...]

Możliwość komentowania Czy testament ustny jest dopuszczalny? została wyłączona

Czy w skład spadku wchodzi służebność lokalu ?

By |2021-05-07T13:45:14+00:007 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Służebność osobista, w myśl art. 296 w zw. z art. 285 Kodeksu cywilnego, polega na obciążeniu nieruchomości (lokalu, gruntu, budynku) prawem, którego treść polega bądź na tym, że osoba uprawniona (służebnik) może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej [...]

Możliwość komentowania Czy w skład spadku wchodzi służebność lokalu ? została wyłączona

Czy tylko spadkobierca może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania spadkowego?

By |2021-05-06T10:30:58+00:006 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Nie tylko spadkobierca może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Warto pamiętać, że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Osobą mającą interes prawny może być np. wierzyciel spadkodawcy./BJ

Możliwość komentowania Czy tylko spadkobierca może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania spadkowego? została wyłączona

Jak powołać w testamencie fundację i wyposażyć ją w majątek?

By |2021-05-05T12:02:34+00:005 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. Fundacja może stać się spadkobiercą testatora jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia [...]

Możliwość komentowania Jak powołać w testamencie fundację i wyposażyć ją w majątek? została wyłączona

Czy przy sporządzenie poświadczenie dziedziczenie muszą być obecni wszyscy spadkobiercy?

By |2021-04-30T09:02:20+00:0030 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Art. 95e Ustawy o notariacie określa jakie warunki winny zostać spełnione aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenie dziedziczenia. Paragraf 2 w/w wskazuje przesłani negatywne, które w przypadku ich wystąpienia uniemożliwią sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Okoliczności tymi są: 1) jeżeli w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu [...]

Możliwość komentowania Czy przy sporządzenie poświadczenie dziedziczenie muszą być obecni wszyscy spadkobiercy? została wyłączona

Jakie opłaty przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia?

By |2021-04-29T13:27:41+00:0029 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Wysokość opłat maksymalnych za czynności notarialne w zakresie sporządzania protokołu dziedziczenia i aktu poświadczenia dziedziczenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna opłata za sporządzenie protokołu dziedziczenia wynosi 100 zł, zaś za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł./AB

Możliwość komentowania Jakie opłaty przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia? została wyłączona

Czy istnieje spadek bezdziedziczny?

By |2021-04-28T11:22:13+00:0028 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

W myśl art. 1023 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy; w takim przypadku Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Skarb Państwa oraz gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy należą do ostatniej grupy spadkobierców [...]

Możliwość komentowania Czy istnieje spadek bezdziedziczny? została wyłączona

Do kiedy można wystąpić o stwierdzenie nieważności testamentu?

By |2021-04-27T09:37:09+00:0027 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego na nieważność testamentu  nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. Wskazać należy, że termin biegnie indywidualnie dla każdej osoby mającej w tym interes. Natomiast [...]

Możliwość komentowania Do kiedy można wystąpić o stwierdzenie nieważności testamentu? została wyłączona

Umowa dożywocia a zachowek.

By |2021-04-23T07:36:43+00:0023 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Jedną z możliwości przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę jest zawarcie umowy dożywocia. Istota tej umowy polega na tym, iż nabywca nieruchomości w zamian za jej otrzymanie, zobowiązuje się wobec zbywcy, iż zapewni mu dożywotnie utrzymanie (art. 908 § 1 k.c.). W przeciwieństwie zatem do umowy darowizny, przeniesienie nieruchomości nie następuje w tym przypadku pod [...]

Możliwość komentowania Umowa dożywocia a zachowek. została wyłączona

Kto może wystąpić o stwierdzenie nieważności testamentu?

By |2021-04-22T08:38:44+00:0022 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 945 § 2 KC na nieważność testamentu wynikającą z wady oświadczenia woli testatora istniejącej przy jego sporządzaniu może się powołać osoba mająca w tym interes. Jednakże z wielu względów zwłaszcza z uwagi na zmianę kręgu spadkobierców w orzecznictwie pojawiają się zapatrywania dopuszczającego branie  pod uwagę nieważności testamentu także przez sąd z urzędu./MK

Możliwość komentowania Kto może wystąpić o stwierdzenie nieważności testamentu? została wyłączona
Przejdź do góry