Rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego w przypadku wypadku przy pracy – kto wówczas decyduje?

Zasady określające sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, a także skład zespołu powypadkowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z zapisami [...]

By |2020-09-18T12:30:42+00:0018 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego w przypadku wypadku przy pracy – kto wówczas decyduje? została wyłączona

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia.

W czasach pandemii wielu pracodawców prowadzących określoną działalność gospodarczą popadło w finansowe tarapaty. Niektórzy z pracodawców skorzystali z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej, ale nie wszyscy. Wobec czego pojawiały się „prośby” ze strony pracodawcy o zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. Takie zrzeczenie jest jednak niemożliwe, gdyż prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne i nawet jeżeli pracownik wyrazi na [...]

By |2020-09-16T09:03:50+00:0016 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. została wyłączona

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych.

Regułą jest wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wynagrodzenie do rąk własnych pracownika może być dokonana wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wspomniany wniosek powinien być złożonych w postaci papierowej lub elektronicznej. (art. 86 §3 k.p.)/KTK

By |2020-09-11T10:51:39+00:0011 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych. została wyłączona

Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy?

Pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy, w wymiarze wynoszącym 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Uwaga!: łącznie 21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów  - urlop ten przeznaczony jest na przygotowoanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się [...]

By |2020-09-10T12:55:49+00:0010 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy? została wyłączona

Kiedy pracownik może zerwać umowę o pracę z dnia na dzień?

Nie tylko pracodawca został wyposażony w możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Także pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień, w niektórych przypadkach. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w [...]

By |2020-09-08T10:26:27+00:008 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracownik może zerwać umowę o pracę z dnia na dzień? została wyłączona

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z jego podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady termin urlopu wypoczynkowego powinien być uzgadniany z pracownikiem. W większości zakładów pracy są przygotowywane plany urlopów. Pracodawca ustalając termin wykorzystania urlopów  bierze pod uwagę wnioski pracowników, uwzględniając  terminy proponowane przez pracowników, a także konieczność zapewnienia normalnego [...]

By |2020-08-21T07:34:19+00:0021 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu i świadczenie to wypłaca się w terminie spełniania innych świadczeń (np.: emerytury) przez organ rentowy. Artykuł 13 w/w ustawy wskazuje, w  punkcie 4, że w [...]

By |2020-08-20T11:50:10+00:0020 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”. została wyłączona

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy?

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy. Ponadto, zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym [...]

By |2020-08-19T10:41:50+00:0019 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy? została wyłączona

Przedawnienie należności ze stosunku pracy osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy się [...]

By |2020-08-17T09:23:32+00:0017 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Przedawnienie należności ze stosunku pracy osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych. została wyłączona

Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia uzasadniając to ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawcy przysługuje roszczenie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak [...]

By |2020-08-14T12:21:17+00:0014 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia została wyłączona
Go to Top