Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop?

Rząd planuje wdrożenie w drugiej połowie tego roku programy tzw. 1000 złotych plus, który  ma być sposobem na wsparcie zestresowanych Polaków, a także rodzimej branży turystycznej, która ucierpiała przez koronawirusa. W ramach powyższej kwoty 90 procent dodatku pokryje rząd, 10 procent – pracodawca, jednakże jeśli pracodawca odmówi dołożenia tych 100 złotych pieniądze nie zostaną wypłacone [...]

By |2020-05-22T11:03:19+00:0022 maja, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop? została wyłączona

Koronawirus a prawo pracy.

Rok 2020 przyniósł ze sobą wieść o nowym wirusie, który w zastraszającym tempie rozprzestrzenił się ze swojego źródła w Azji na powierzchnię wszystkich pozostałych kontynentów. Niestety dotarł także do Polski, a z nim nowe wyzwania dla obywateli RP. Rządy wszystkich Państw w których pojawił się wirus SARS-CoV-2 wprowadzają regulacje mające na celu przerwanie tzw. „pasa [...]

By |2020-03-31T13:33:27+00:0031 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Koronawirus a prawo pracy. została wyłączona

Zaległy urlop wypoczynkowy

Nowy rok łączy się z problemem niewykorzystanego urlopu z roku poprzedniego. Często pracownicy pytają czy mają możliwość wykorzystania tegoż urlopu oraz w jakim terminie powinni to uczynić. W poniższym artykule przybliżymy zasady i termin wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z art. Art. 161 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w [...]

By |2020-03-24T14:27:31+00:0024 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zaległy urlop wypoczynkowy została wyłączona

Kiedy złożyć wniosek o urlop?

Zasadniczo przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, zatem często pracownicy mają wątpliwości z jakim wyprzedzeniem powinni wystąpić do pracodawcy ze swoim żądaniem. Wskazać należy, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem osobistym i niezbywalnym, a pracownik, który je nabył, nie może się go zrzec ani przenieść na [...]

By |2020-03-17T12:17:52+00:0017 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy złożyć wniosek o urlop? została wyłączona

Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie nie korzysta z dużej ilości przywilejów jak w przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Znaczna różnica w zakresie posiadanych uprawnień pojawia się w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia [...]

By |2020-03-03T09:17:01+00:0011 lutego, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie została wyłączona

Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Jest to uprawnienie przysługujące pracownikowi, którego pracodawca nie może go pozbawić. W większości przypadków pracownicy sami ustanawiają sobie przerwę w pracy. Jednakże często w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą  pojawia się [...]

By |2020-03-03T08:35:31+00:0014 stycznia, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę została wyłączona

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu Pracy praca w godzinach nadliczbowych, to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy na mocy wiążącej go umowy o pracę. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć kiedy pracownikowi [...]

By |2020-02-26T13:35:08+00:007 stycznia, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie [...]

By |2020-02-26T13:34:51+00:0031 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Czy pracodawca może polecić pracownikowi ze stwierdzoną niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej [...]

By |2020-02-26T13:37:32+00:0017 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Praca w upalne dni – jakie uprawnienia ma pracownik?

Sezon letni, zwłaszcza w okresie wakacyjnym nie jest dla pracowników sprzyjającym czasem pracy. Często upalna temperatura powoduje, że pracownik musi pracować w trudnych warunkach, gdyż przy wysokich temperaturach nie mamy ochoty nawet na najprostsze czynności życia codziennego. Jednakże pomimo to pracownik musi wykonywać swoją pracę w nagrzanym miejscu na powietrzu np. podczas koszenia trawy na [...]

By |2020-02-26T13:49:38+00:003 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Praca w upalne dni – jakie uprawnienia ma pracownik? została wyłączona