Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny?

Podrobienie podpisu zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co więcej, ten przepis ma chronić pewność i autentyczność dokumentów, a nie osobę, której podpis zostaje podrobiony. Oznacza to, że jeżeli podrobimy czyjś podpis (nawet mamy lub taty), to będziemy podlegać karze przewidzianej [...]

By |2021-02-17T08:56:13+00:0017 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny? została wyłączona

Naruszenie dobra osobistego.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. W razie dokonanego naruszenia można żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w [...]

By |2021-01-26T14:26:07+00:0026 stycznia, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Naruszenie dobra osobistego. została wyłączona

Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.

Polska procedura karna przewiduje obok trybu ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego tryb prywatnoskargowy. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego wskazane zostały ściśle w kodeksie karnym, tj.: – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nietrwające dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 i 3 k.k.), – zniesławienie i pomówienie (art. 212 § 1 i 2 [...]

By |2021-01-14T08:56:56+00:0014 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia. została wyłączona

Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku.

Wraz z rozwojem technologicznym społeczeństwa i powszechnego dostępu do Internetu rozwinięciu uległa tzw. cyberprzestępczość. Szczególnie uciążliwym przejawem tego rodzaju działalności jest kradzież środków z konta bankowego. Często ustalenie sprawcy przestępstwa jest niemożliwe, dlatego posiadacz rachunku bankowego powinien rozważyć skierowanie kroków prawnych wprost do banku. Zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku kształtuje regulacja zawarta w art. 50 [...]

By |2020-12-18T14:25:03+00:0018 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku. została wyłączona

Klauzula dobrego samarytanina.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 w art. 23 wprowadza tzw. klauzulę dobrego Samarytanina. Wskazany artykuł przewiduje zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19 (tj. w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w ramach rozpoznawania lub [...]

By |2020-12-11T13:21:10+00:0011 grudnia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Klauzula dobrego samarytanina. została wyłączona

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

Skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować do Sądu o zmianę formy jej wykonywania. Następuje to na etapie postępowania wykonawczego. Sąd może zmienić obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę, jak również zmienić formę kary w odwrotną stronę. Zgodnie z art. 63a § 1 ustawy [...]

By |2020-12-01T14:21:32+00:001 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności. została wyłączona

Niepoczytalność.

Nie każda osoba popełniająca przestępstwo poniesie odpowiedzialność karną. M.in. nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy osoby, która samodzielnie wprawiła się w stan niepoczytalności (np. wskutek wypicia [...]

By |2020-11-18T14:37:52+00:0018 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Niepoczytalność. została wyłączona

Kara ograniczenia wolności.

Najbardziej znanymi karami w Polsce jest pozbawienie wolności oraz grzywna. Istnieje jednak coś pomiędzy dolegliwościami obu kar. Warto zaznaczyć, że istnieje także kara ograniczenia wolności. Polega ona bądź na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, bądź na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez [...]

By |2020-11-17T11:47:48+00:0016 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Kara ograniczenia wolności. została wyłączona

Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej?

Jeżeli uczestniczymy w kolizji drogowej, do której doszło z winy kierującego pojazdem mechanicznym, chcąc ustalić czy posiadacz danego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz to, który z podmiotów jest ubezpieczycielem wystarczy posiadać wiedzę co do numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Dysponując tym numerem, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest  uzyskanie informacji na temat [...]

By |2020-10-27T08:00:47+00:0027 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej? została wyłączona

Uzyskania zaświadczenia o niekaralności.

Są przypadki, w których koniecznym jest przedłożenie tzw. zaświadczenia o niekaralności. W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku określanego mianem wniosku o udzielenie informacji o osobie, co może zostać dokonane na trzy sposoby. Jednym z nich jest złożenie wniosku w sposób teleinformatyczny za pośrednictwem platformy  Krajowego Rejestru Karnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż wybierając [...]

By |2020-10-12T13:58:31+00:0012 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Uzyskania zaświadczenia o niekaralności. została wyłączona
Go to Top