Czy komornik może ściągnąć spłacony dług?

Zdarzają się problemy, że wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, mimo dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Niestety Komornik nie jest ani uprawniony, ani zobowiązany badać rzeczywistego istnienia zobowiązania, dlatego w związku ze złożonym wnioskiem robi egzekucję. Wszystkie te problemy można rozwiązać przy użyciu kilku przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi tutaj o tzw. powództwa przeciwegzekucyjne, o [...]

By |2020-05-27T12:51:34+00:0027 maja, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy komornik może ściągnąć spłacony dług? została wyłączona

Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop?

Rząd planuje wdrożenie w drugiej połowie tego roku programy tzw. 1000 złotych plus, który  ma być sposobem na wsparcie zestresowanych Polaków, a także rodzimej branży turystycznej, która ucierpiała przez koronawirusa. W ramach powyższej kwoty 90 procent dodatku pokryje rząd, 10 procent – pracodawca, jednakże jeśli pracodawca odmówi dołożenia tych 100 złotych pieniądze nie zostaną wypłacone [...]

By |2020-05-22T11:03:19+00:0022 maja, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop? została wyłączona

Koronawirus a prawo pracy.

Rok 2020 przyniósł ze sobą wieść o nowym wirusie, który w zastraszającym tempie rozprzestrzenił się ze swojego źródła w Azji na powierzchnię wszystkich pozostałych kontynentów. Niestety dotarł także do Polski, a z nim nowe wyzwania dla obywateli RP. Rządy wszystkich Państw w których pojawił się wirus SARS-CoV-2 wprowadzają regulacje mające na celu przerwanie tzw. „pasa [...]

By |2020-03-31T13:33:27+00:0031 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Koronawirus a prawo pracy. została wyłączona

Zaległy urlop wypoczynkowy

Nowy rok łączy się z problemem niewykorzystanego urlopu z roku poprzedniego. Często pracownicy pytają czy mają możliwość wykorzystania tegoż urlopu oraz w jakim terminie powinni to uczynić. W poniższym artykule przybliżymy zasady i termin wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z art. Art. 161 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w [...]

By |2020-03-24T14:27:31+00:0024 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zaległy urlop wypoczynkowy została wyłączona

Kiedy złożyć wniosek o urlop?

Zasadniczo przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, zatem często pracownicy mają wątpliwości z jakim wyprzedzeniem powinni wystąpić do pracodawcy ze swoim żądaniem. Wskazać należy, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem osobistym i niezbywalnym, a pracownik, który je nabył, nie może się go zrzec ani przenieść na [...]

By |2020-03-17T12:17:52+00:0017 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy złożyć wniosek o urlop? została wyłączona

Upadłość konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej, zgodnie z danymi statystycznymi jest coraz popularniejszą formą wyjścia z trudnej sytuacji finansowej osób fizycznych. Fakt, iż rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości skorzystania z takiego rozwiązania jest bardzo dobrą tendencją. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż wciąż wiedza na ten temat jest bardzo powierzchowna, a wielu zainteresowanych nie posiada informacji jakie [...]

By |2020-03-17T12:18:02+00:0010 marca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Upadłość konsumencka została wyłączona

Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem

Zniesławienie oraz zniewaga nie są synonimami jednego przestępstwa. Nazwy te potocznie, często błędnie, stosowane są zamiennie w celu opisania jednego sposobu zachowania. Każde z tych przestępstw stypizowane jest odrębnie w kodeksie karnym, a to kolejno zniesławienie w art. 212 k.k., a zniewaga w art. 216 k.k. Przy czym oba przestępstwa są przestępstwami przeciwko czci i [...]

By |2020-03-03T09:24:26+00:0018 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem została wyłączona

Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie nie korzysta z dużej ilości przywilejów jak w przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Znaczna różnica w zakresie posiadanych uprawnień pojawia się w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia [...]

By |2020-03-03T09:17:01+00:0011 lutego, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie została wyłączona

Groźba karalna

 „Ja Cię zabiję”, „Chcesz w łeb?”, „Pożałujesz!”, „Dostaniesz baty”. Wielokrotnie słyszymy tego rodzaju określenia pod naszym lub cudzym adresem. Czy te wszystkie określenia, są groźbami karalnymi? Czy można bezkarnie wypowiadać takie określenia? Kiedy te słowa będą traktowane jako wypełniające znamiona przestępstwa? Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza artykuł 190 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto grozi [...]

By |2020-03-03T09:09:26+00:004 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Groźba karalna została wyłączona

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym

Dłużnicy wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego bardzo często spotykają się z problemem, gdzie komornik dokonuje zajęcia niemal wszystkich zgromadzonych na koncie środków finansowych. Niewielu z nich jednak wie, że przepisy prawa przewidują określony limit wolny od zajęcia na rachunku bankowym. Zasady ochrony środków finansowych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo [...]

By |2020-03-05T08:44:24+00:0028 stycznia, 2020|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym została wyłączona