Kolejność dziedziczenia.

By |2021-03-02T11:28:48+00:002 marca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się [...]

Możliwość komentowania Kolejność dziedziczenia. została wyłączona

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców?

By |2021-02-25T14:30:37+00:0025 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (podstawa prawna: art. 91 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)./KTK

Możliwość komentowania Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców? została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia?

By |2021-02-25T08:35:31+00:0025 lutego, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy. Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez właściciela lub zarządcę [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia? została wyłączona

Uprawnienia małżonka i osób trzecich do lokalu, który zamieszkiwali wspólnie ze zmarłym.

By |2021-03-02T11:11:27+00:0024 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku (daty śmierci) z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Co ważne rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Ponadto powyższe reguły nie ograniczają uprawnień małżonka i innych [...]

Możliwość komentowania Uprawnienia małżonka i osób trzecich do lokalu, który zamieszkiwali wspólnie ze zmarłym. została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

By |2021-02-23T13:22:01+00:0023 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków [...]

Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia?

By |2021-02-22T09:34:59+00:0022 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Na gruncie przepisów prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, które wskazywałyby termin w ciągu, którego pracodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożony przez pracownika wniosek w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca nie ma prawnego obowiązku do ustosunkowania się co do złożonego wniosku. W związku z powyższym w razie złożenia przedmiotowego wniosku i braku odpowiedzi ze [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia? została wyłączona

Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

By |2021-02-19T13:57:54+00:0019 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku zawarte [...]

Możliwość komentowania Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego? została wyłączona

Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy?

By |2021-02-18T13:56:42+00:0018 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Wydziały komunikacji nie wydają tymczasowego prawa jazdy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy. Nawet jeżeli kierowca dostanie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień z Urzędu, to nie będzie ono honorowane podczas policyjnej kontroli, bo taki dokument prawnie nie istnieje. W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy, należy wyrobić je na nowo, co może trwać nawet do [...]

Możliwość komentowania Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy? została wyłączona

Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny?

By |2021-02-17T08:56:13+00:0017 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Podrobienie podpisu zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co więcej, ten przepis ma chronić pewność i autentyczność dokumentów, a nie osobę, której podpis zostaje podrobiony. Oznacza to, że jeżeli podrobimy czyjś podpis (nawet mamy lub taty), to będziemy podlegać karze przewidzianej [...]

Możliwość komentowania Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny? została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia.

By |2021-02-16T14:50:55+00:0016 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie [...]

Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia. została wyłączona
Go to Top