About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 240 blog entries.

Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna.

Co do zasady, karnie odpowiada ten, kto ukończył lat 17 i po ukończeniu 17 roku życia popełnił przestępstwo. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się takich przestępstw, jak: zamach na życie Prezydenta RP, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ,sprowadzenie katastrofy, piractwo, sprowadzenie katastrofy w ruchu, zgwałcenie [...]

By |2021-02-12T11:34:08+00:0012 lutego, 2021|Uncategorized|Możliwość komentowania Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna. została wyłączona

Odwołanie pracownika z urlopu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Urlop jest chroniony przez znaczną ilość norm prawnych, jest niezbywalny, a pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Ta ochrona znajduje jednak swoje ograniczenia w samym kodeksie pracy. Zgodnie z treścią art. 167 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy [...]

By |2021-02-11T14:11:10+00:0011 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Odwołanie pracownika z urlopu. została wyłączona

Czy pracownik może uchylić się od kary nagany?

Zgodnie  z art. 108 kp pracodawca ma możliwość wymierzenia pracownikowi kary porządkowej upomnienia lub nagany. Kara taka może zostać zastosowana w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracownikowi, [...]

By |2021-02-09T07:36:34+00:009 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracownik może uchylić się od kary nagany? została wyłączona

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z art. 545 § 1 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Warto także wskazać, iż  krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Co więcej w uzasadnionych prawem przypadkach z wnioskiem [...]

By |2021-02-08T10:31:55+00:008 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. została wyłączona

Skutki biernej postawy spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).  Upływ powyższego terminu przy zachowaniu przez spadkobiercę biernej postawy przejawiającej się w niezłożeniu jakiegokolwiek oświadczenia woli, powoduje domniemanie prawne, iż spadkobierca ten przyjął spadek z [...]

By |2021-02-05T14:39:15+00:005 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Skutki biernej postawy spadkobiercy. została wyłączona

Niewykorzystany urlop za lata poprzednie? Pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop.

W myśl art. 15 gc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika [...]

By |2021-02-04T13:42:29+00:004 lutego, 2021|Artykuł|Możliwość komentowania Niewykorzystany urlop za lata poprzednie? Pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop. została wyłączona

Czy zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego zmusza powoda dochodzącego roszczeń ze stosunku pracy do przedstawienia akt pracowniczych dotyczących jego osoby?

Ostatnie obszerne zmiany w procedurze cywilnej doprowadziły również zmiany przepisów regulujących tzw. wnioski ewentualne formułowane w pozwie. Oznacza to, że w pozwie w sprawach pracowniczych nie musimy wykazywać, że nie jesteśmy wstanie sami uzyskać określonych dowodów – tu akt osobowych pracownika-  bowiem w pozwie możemy złożyć wniosek o to, aby to sąd wydał polecenie pozwanemu [...]

By |2021-02-03T13:10:38+00:003 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego zmusza powoda dochodzącego roszczeń ze stosunku pracy do przedstawienia akt pracowniczych dotyczących jego osoby? została wyłączona

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.  Decyzję w przedmiocie zatrzymania wydaje Starosta, która jest decyzją [...]

By |2021-02-02T11:06:03+00:002 lutego, 2021|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość. została wyłączona

Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników

W przepisach prawa pracy, poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi przestrzegania zasad BHP, nie odnajdziemy przepisów wprost uprawniających pracodawcę do ingerencji w wygląd jego pracowników. Czy zatem istnieje możliwość nakazania pracownikowi jego przestrzegania? Pracodawca może wprowadzić zasady ubioru pracowników w instrukcji lub regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w [...]

By |2021-02-01T13:19:46+00:001 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników została wyłączona

Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego?

W przypadku niezdolności do pracy w skutek choroby powstała na przełomie roku, należy prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia, jaki przysługuje pracownikowi, na dzień 31 grudnia 2020r., gdyż od tego zależy czy będzie kontynuowany zasiłek chorobowy czy naliczane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Jeśli pracownik 31 grudnia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od  1 stycznia [...]

By |2021-01-28T10:29:08+00:0028 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego? została wyłączona
Go to Top