About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 146 blog entries.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności.

Częstokroć słyszy się, iż rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej nie przywiązujemy jednak większej uwagi do tego faktu, nie zdając sobie przy tym sprawy jak bardzo może on bezpośrednio dotyczyć każdego z nas.  Należy mieć na uwadze, iż plan miejscowy, określający przede wszystkim przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, stanowi akt prawa miejscowego, [...]

By |2020-09-04T13:47:58+00:004 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności. została wyłączona

Zawarcie umowy kupna mieszkania.

Niektóre z umów, lub czynności prawnych wymagają zachowania określonej przez prawo formy. Czasami umowa może być zawarta w formie ustnej, elektronicznej, czy pisemnej. Niemniej umowa przeniesienia własności nieruchomości (np. kupna mieszkania) musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie zostanie spełniona jej szczególna forma, wówczas cała umowa jest nieważna./BJ

By |2020-09-03T11:51:51+00:003 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Zawarcie umowy kupna mieszkania. została wyłączona

Możliwość zwrotu kupionej rzeczy.

Należy pamiętać, że w przypadku nabycia jakiejkolwiek rzeczy ruchomej (np. obuwia czy samochodu) nie zawsze istnieje możliwość odzyskania środków pieniężnych i zwrotu towaru. Jest to możliwe zasadniczo w czterech przypadkach: gdy towar został zakupiony za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon lub Internet); gdy towar został nabyty poza siedzibą przedsiębiorstwa sprzedawcy (np. podczas [...]

By |2020-09-02T09:04:06+00:002 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Możliwość zwrotu kupionej rzeczy. została wyłączona

Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej.

Jeżeli wskutek dziedziczenia, a konkretnie sądowego stwierdzenia nabycia spadku dana osoba staje się współwłaścicielem nieruchomości (np. domu, działki, czy mieszkania), to każdy ze współwłaścicieli ma prawo do współkorzystania z niej – oczywiście szanując uprawnienie pozostałych współwłaścicieli. Co więcej, każdy ze współwłaścicieli ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli./BJ

By |2020-09-01T09:01:47+00:001 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej. została wyłączona

Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej

Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 [...]

By |2020-08-31T06:54:41+00:0031 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej została wyłączona

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste.

Jakość powietrza w Polsce od lat pozostawia wiele do życzenia, corocznie odnotowywane są znaczne przekroczenia norm jakości powietrza między innymi w zakresie stężenia pyłów PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzo (a)piranu i ozonu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 1975 r. w sprawie I CR 356/75 "Prawo człowieka do nieskażonego [...]

By |2020-08-28T09:30:17+00:0028 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste. została wyłączona

Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”.

Wykorzystywanie prywatnych nagrań w postępowaniu sądowym, ma bardzo zgrabne określenie w doktrynie — owoce zatrutego drzewa. Określa ono wszystkie dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego. Inaczej na te dowody będą patrzeć przepisy postępowania cywilnego, a inaczej postępowania karnego. Przepisy postępowania cywilnego nie wyrażają wprost dopuszczalności tak pozyskanych dowodów. Kwestia dowodów pozyskanych z [...]

By |2020-08-27T07:35:09+00:0027 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”. została wyłączona

Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia ważnej umowy darowizny pojazdu mechanicznego?

W obrocie prawnym powszechnie zawieranymi są umowy darowizny, mające za przedmiot pojazd mechaniczny. Warto przy tym pamiętać, iż co do zasady do ważności zawartej umowy koniecznym jest to, aby oświadczenie darczyńcy zostało złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 k.c.), przy czym oświadczenie obdarowanego może zostać wyrażone w dowolnej formie. Jednakże umowę zawartą [...]

By |2020-08-26T07:30:19+00:0026 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia ważnej umowy darowizny pojazdu mechanicznego? została wyłączona

Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania karnego jest drugim (obok kasacji) nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Wznowienie postępowania karnego może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. Nie jest określony termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego, natomiast w stosunku do podjęcia postępowania na niekorzyść może to nastąpić jedynie w okresie 6 miesięcy od [...]

By |2020-08-25T10:55:06+00:0025 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego? została wyłączona

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z jego podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady termin urlopu wypoczynkowego powinien być uzgadniany z pracownikiem. W większości zakładów pracy są przygotowywane plany urlopów. Pracodawca ustalając termin wykorzystania urlopów  bierze pod uwagę wnioski pracowników, uwzględniając  terminy proponowane przez pracowników, a także konieczność zapewnienia normalnego [...]

By |2020-08-21T07:34:19+00:0021 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? została wyłączona
Go to Top