About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 53 blog entries.

Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy

Tytułem wstępu zwrócić należy uwagę, że orzeczenie rozwodu czy sądowne orzeczenie separacji między małżonkami powoduje ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami. Jednakże życie niejednokrotnie pokazuje, że małżonkowie przed podjęciem o rozstaniu przez długi okres czasu nie żyją ze sobą, a więc każdy z małżonków jest dysponentem określonego majątku wspólnego małżonków, a mając faktyczną pieczę nad składnikami [...]

By |2020-03-03T09:46:33+00:0025 lutego, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy została wyłączona

Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem

Zniesławienie oraz zniewaga nie są synonimami jednego przestępstwa. Nazwy te potocznie, często błędnie, stosowane są zamiennie w celu opisania jednego sposobu zachowania. Każde z tych przestępstw stypizowane jest odrębnie w kodeksie karnym, a to kolejno zniesławienie w art. 212 k.k., a zniewaga w art. 216 k.k. Przy czym oba przestępstwa są przestępstwami przeciwko czci i [...]

By |2020-03-03T09:24:26+00:0018 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem została wyłączona

Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie nie korzysta z dużej ilości przywilejów jak w przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Znaczna różnica w zakresie posiadanych uprawnień pojawia się w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia [...]

By |2020-03-03T09:17:01+00:0011 lutego, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zwolnienie lekarskie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie została wyłączona

Groźba karalna

 „Ja Cię zabiję”, „Chcesz w łeb?”, „Pożałujesz!”, „Dostaniesz baty”. Wielokrotnie słyszymy tego rodzaju określenia pod naszym lub cudzym adresem. Czy te wszystkie określenia, są groźbami karalnymi? Czy można bezkarnie wypowiadać takie określenia? Kiedy te słowa będą traktowane jako wypełniające znamiona przestępstwa? Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza artykuł 190 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto grozi [...]

By |2020-03-03T09:09:26+00:004 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Groźba karalna została wyłączona

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym

Dłużnicy wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego bardzo często spotykają się z problemem, gdzie komornik dokonuje zajęcia niemal wszystkich zgromadzonych na koncie środków finansowych. Niewielu z nich jednak wie, że przepisy prawa przewidują określony limit wolny od zajęcia na rachunku bankowym. Zasady ochrony środków finansowych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo [...]

By |2020-03-05T08:44:24+00:0028 stycznia, 2020|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym została wyłączona

Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli

Wobec wielu osób będących dłużnikami są podejmowane czynności pozaprawne, które mają zmierzać do wyegzekwowania zaległej należności. Podręcznikowymi przykładami są kilkukrotne w ciągu doby kontakty telefoniczne, w tym kontakty o różnych porach nocy, telefonowanie z różnych numerów telefonów, wysyłanie wezwań mailowo z różnych adresów mailowych, wielokrotne wysyłanie wiadomości SMS, a także kontakt z innymi członkami rodziny [...]

By |2020-03-03T08:48:18+00:0021 stycznia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli została wyłączona

Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Jest to uprawnienie przysługujące pracownikowi, którego pracodawca nie może go pozbawić. W większości przypadków pracownicy sami ustanawiają sobie przerwę w pracy. Jednakże często w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą  pojawia się [...]

By |2020-03-03T08:35:31+00:0014 stycznia, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę została wyłączona

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu Pracy praca w godzinach nadliczbowych, to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy na mocy wiążącej go umowy o pracę. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć kiedy pracownikowi [...]

By |2020-02-26T13:35:08+00:007 stycznia, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie [...]

By |2020-02-26T13:34:51+00:0031 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

Wykroczenia w ruchu drogowym są statystycznie zdecydowanie najczęściej popełnianymi wykroczeniami. Zgodnie z kodeksem wykroczeń popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się z koniecznością poniesienia kary (nagana, grzywna, ograniczenie wolności, areszt), czasami środka karnego (zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody). Jednakże popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się także z obowiązkiem ukaraniem tzw. punktami karnymi. O punktach [...]

By |2020-02-27T07:37:48+00:0024 grudnia, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne została wyłączona