O CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 281 blog entries.

Jak odwołać testament?

By |2021-04-21T06:25:37+00:0021 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień./BJ

Możliwość komentowania Jak odwołać testament? została wyłączona

Sąd właściwy do podejmowania czynności spadkowych.

By |2021-04-20T13:41:49+00:0020 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Sądem wyłącznie właściwym do podejmowania czynności w postępowaniu spadkowym, np. do wydania postanowienia o sądowym stwierdzeniu nabycia spadku, jest tzw. sąd spadku (art. 628 k.p.c.). Sądem tym jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca posiadał przed śmiercią miejsce  pobytu zwykłego.  Za miejsce to należy uznawać miejscowość, w której w ostatnim czasie przed śmiercią znajdował się [...]

Możliwość komentowania Sąd właściwy do podejmowania czynności spadkowych. została wyłączona

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego ?

By |2021-04-19T08:14:35+00:0019 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie rzeczy i prawa wyliczone wyczerpująco w ustawie. Wskazuję na to treść art. 981ˡ § 2, w którym jako możliwe przedmioty zapisu windykacyjnego wymieniono: rzecz oznaczoną co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Tym samym zapisy windykacyjnego nie można rozciągnąć [...]

Możliwość komentowania Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego ? została wyłączona

Czy wiesz ile masz czasu na przyjęcie lub odrzucenie spadku?

By |2021-04-16T11:59:14+00:0016 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobiercy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Spadkobierca może przyjąć spadek bez odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) albo odrzucić spadek. Spadkobierca nie ma jednak obowiązku złożenia żadnego z [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz ile masz czasu na przyjęcie lub odrzucenie spadku? została wyłączona

Czy wiesz kto nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu?

By |2021-04-15T11:12:49+00:0015 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 957 Kodeksu cywilnego nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Zgodnie z wolą ustawodawcy jeżeli świadkiem była jedna z [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz kto nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu? została wyłączona

Czy współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

By |2021-04-14T12:14:58+00:0014 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Jeżeli wskutek dziedziczenia, a konkretnie sądowego stwierdzenia nabycia spadku dana osoba staje się współwłaścicielem nieruchomości (np. domu, działki, czy mieszkania), to każdy ze współwłaścicieli ma prawo do współkorzystania z niej – oczywiście szanując uprawnienie pozostałych współwłaścicieli. Co więcej, każdy ze współwłaścicieli ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli./ BJ

Możliwość komentowania Czy współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli? została wyłączona

Czy darowizna którą otrzymał inny spadkobierca wlicza się w schedę spadkową ?

By |2021-04-13T13:57:23+00:0013 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z treścią art. 1042 § 1 kodeksu cywilnego, wartość dokonanych darowizn wlicza się w schedę spadkowa. Wartość aktywów spadku wzrośnie więc proporcjonalnie w stosunku do wartości dokonanej darowizny. W toku postępowania o dział spadku, Sąd bierze pod uwagę udziału w jakich częściach dziedziczą spadkobiercy i w stosunku do ich wielkości, ustala przypadającą im schedę [...]

Możliwość komentowania Czy darowizna którą otrzymał inny spadkobierca wlicza się w schedę spadkową ? została wyłączona

Czy mogę napisać samodzielnie swój testament na komputerze?

By |2021-04-12T12:02:37+00:0012 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Testament własnoręczny  musi być w całości napisany ręcznie. Znaczy to tyle, że musi być napisany od początku do końca pismem ręcznym przez spadkodawcę. Zatem nieważny będzie testament napisany na komputerze (lub innym urządzeniu), a następnie wydrukowany i podpisany.  Co więcej napisanie testamentu przy pomocy różnych urządzeń np. rysika na tablecie. Przyjmuje się jednak, że wymóg [...]

Możliwość komentowania Czy mogę napisać samodzielnie swój testament na komputerze? została wyłączona

Czy wiesz jakie są ograniczenia odpowiedzialności spadkowej?

By |2021-04-09T09:16:41+00:009 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy mogą występować w dwóch postaciach. Po pierwsze, odpowiedzialność może zostać ograniczona do pewnej masy majątkowej, w przypadku spadkobrania – do majątku spadkowego. Wierzyciel może kierować egzekucję jedynie do przedmiotów należących do tej wyodrębnionej masy majątkowej. Po drugie, ograniczenie może przybrać postać ograniczenia kwotowego. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko w granicach [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz jakie są ograniczenia odpowiedzialności spadkowej? została wyłączona

Czym jest zapis windykacyjny?

By |2021-04-08T13:58:55+00:008 kwietnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zapis windykacyjny jest instytucją na mocy której zapisobierca z chwilą otwarcia spadku nabywa z mocy prawa przedmiot zapisu windykacyjnego. Nie jest jednak możliwe ustanowienie zapisu windykacyjnego na rzecz spadkobiercy, gdyż zarówno spadkobierca, jak i zapisobierca windykacyjny nabywa prawo z chwilą otwarcia spadku. Różnica polega jedynie na tym, że spadkobierca nabywa ogół praw i obowiązków pod [...]

Możliwość komentowania Czym jest zapis windykacyjny? została wyłączona
Przejdź do góry