Artikuły2019-01-30T11:48:59+00:00

DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Styczeń 30th, 2019|

Zasadniczo dla większości pracowników czasem przeznaczonym jest pracę jest dzień. Jednakże faktem jest, że tak na prawdę wiele osób pracuje w nocy m.in. lekarze, ochroniarze, górnicy, kolejarze, co jest to uzasadnione charakterem ich pracy. W [...]

Zmiany w prawie pracy

Styczeń 15th, 2019|

Rok 2019 poza zmianami opisywanymi we wcześniejszym artykule przynosi nowe rozwiązania, które w istotny sposób zmieniają sytuację pracownika. Zmianami tymi są przede wszystkim możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów [...]

Przestępstwo zniesławienia

Styczeń 14th, 2019|

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego [...]

Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy

Listopad 30th, 2018|

Obecnie na rynku produceni piw prześcigają się między sobą w produkcji piw bezalkoholowych. W sprzedaży pojawiają się ich coraz to nowe gatunki. Jednak czy tego rodzaju napoje mogą być spożywane w miejscu pracy bez jakichkolwiek [...]

PODJĘCIE PRACY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – KONSEKWENCE DLA PRACOWNIKA

Listopad 29th, 2018|

Pracownik niezdolny do pracy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powinien, celem jak najszybszego powrotu do zdrowia wykorzystywać to zwolnienie zgodnie z zaleceniami lekarza. Niejednokrotnie przeszkodą w osiągnięciu ponownej zdolności do pracy jest wykonywanie pracy zarobkowej [...]

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY

Listopad 28th, 2018|

W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w myśl której nie zawsze sprawca czynu zabronionego, któremu udowodniono winę i orzeczono wobec niego prawomocny wyrok karny będzie musiał odbywać karę. Pomijając już uprawnienie Prezydenta RP do stosowania [...]