Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa.

17 września, 2020|

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli [...]

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia.

16 września, 2020|

W czasach pandemii wielu pracodawców prowadzących określoną działalność gospodarczą popadło w finansowe tarapaty. Niektórzy z pracodawców skorzystali z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej, ale nie wszyscy. Wobec czego pojawiały się „prośby” ze strony pracodawcy o zrzeczenie się [...]

Unieważnienie małżeństwa cywilnego.

15 września, 2020|

Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. W niektórych wypadkach możliwe jest jednak unieważnienie takiego małżeństwa. Może ono być unieważnione (z punktu widzenia cywilnego, a nie kanonicznego) [...]

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych.

11 września, 2020|

Regułą jest wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wynagrodzenie do rąk własnych pracownika może być dokonana wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wspomniany wniosek powinien być [...]

Dostęp do akt w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym.

9 września, 2020|

Nie każdy ma prawo przeglądać akta postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym (czyli prowadzonym jeszcze przez prokuratora lub policję). Zgodnie bowiem z art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku [...]

Kiedy pracownik może zerwać umowę o pracę z dnia na dzień?

8 września, 2020|

Nie tylko pracodawca został wyposażony w możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Także pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień, w niektórych przypadkach. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez [...]