Czy testament ustny jest dopuszczalny?

10 maja, 2021|

Testament ustny jest możliwy w dwóch przypadkach – kiedy istnieje obawa rychłej śmierci oraz gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy nie jest możliwe. Co zatem oznacza zwrot „obawa rychłej śmierci” ? Wskazuje się, że [...]

Czy w skład spadku wchodzi służebność lokalu ?

7 maja, 2021|

Służebność osobista, w myśl art. 296 w zw. z art. 285 Kodeksu cywilnego, polega na obciążeniu nieruchomości (lokalu, gruntu, budynku) prawem, którego treść polega bądź na tym, że osoba uprawniona (służebnik) może korzystać w oznaczonym [...]

Jakie opłaty przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia?

29 kwietnia, 2021|

Wysokość opłat maksymalnych za czynności notarialne w zakresie sporządzania protokołu dziedziczenia i aktu poświadczenia dziedziczenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna opłata za sporządzenie protokołu [...]

Czy istnieje spadek bezdziedziczny?

28 kwietnia, 2021|

W myśl art. 1023 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy; w takim przypadku Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek [...]

Umowa dożywocia a zachowek.

23 kwietnia, 2021|

Jedną z możliwości przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę jest zawarcie umowy dożywocia. Istota tej umowy polega na tym, iż nabywca nieruchomości w zamian za jej otrzymanie, zobowiązuje się wobec zbywcy, iż zapewni mu dożywotnie [...]