Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego?

W przypadku niezdolności do pracy w skutek choroby powstała na przełomie roku, należy prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia, jaki przysługuje pracownikowi, na dzień 31 grudnia 2020r., gdyż od tego zależy czy będzie kontynuowany zasiłek chorobowy czy naliczane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Jeśli pracownik 31 grudnia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od  1 stycznia [...]

By |2021-01-28T10:29:08+00:0028 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego? została wyłączona

Wygaśnięcie służebności mieszkania na skutek niewykonywania.

Częstym jest zawieranie w ramach umów darowizny postanowień zgodnie, z którymi darczyńca jest uprawniony do zamieszkiwania w przedmiotowej nieruchomości, częstokroć nawet dożywotnio. Powyższe postanowienie z prawnego punktu widzenia, o ile zostało wpisane do księgi wieczystej, charakteryzować należy jako tzw. służebność mieszkania. Co ważne, jeżeli prawo takie zostało ustanowione, ale osoba na rzecz, której je ustanowiono [...]

By |2021-01-27T13:19:29+00:0027 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Wygaśnięcie służebności mieszkania na skutek niewykonywania. została wyłączona

Naruszenie dobra osobistego.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. W razie dokonanego naruszenia można żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w [...]

By |2021-01-26T14:26:07+00:0026 stycznia, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Naruszenie dobra osobistego. została wyłączona

Odwrócony kredyt hipoteczny – co to takiego?

W ustawie z dnia 23 października 2014r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2016.786 tj.  dnia 6 czerwca 2016r. ze zm.) przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej [...]

By |2021-01-25T14:19:42+00:0025 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Odwrócony kredyt hipoteczny – co to takiego? została wyłączona

W jakim terminie pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe jedynie w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez pracownika, które uzasadnia jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne. Miesięczny termin, w czasie którego można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, rozpoczyna się od dnia, w którym do pracodawcy dotarła wiarygodna informacja o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. Co [...]

By |2021-01-22T13:34:11+00:0022 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania W jakim terminie pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika? została wyłączona

Umowa o pracę, a kodeks pracy.

Przepisy prawa pracy mają semiimperatywny charakter. Z powyższego wynika, że Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy (np. regulaminów pracy, regulaminów premiowania) nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy./BJ  

By |2021-01-21T11:10:00+00:0021 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Umowa o pracę, a kodeks pracy. została wyłączona

Przedawnienie roszczeń z tytułu zaległego czynszu.

Istota umowy czynszu przejawia się w tym, iż wynajmujący oddaje rzecz do używania, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu. Najczęstszą praktyką jest ustalanie cyklicznej płatności czynszu wraz z upływem określonego czasu, przykładowo miesięcznie. Należy mieć na uwadze, iż każde z takowych świadczeń okresowych ulega odrębnie przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wymagalności, którym [...]

By |2021-01-20T14:18:33+00:0020 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Przedawnienie roszczeń z tytułu zaległego czynszu. została wyłączona

Jak uwolnić się od odpowiedzialności za powierzone przez pracodawcę mienie?

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także za inne mienie mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się  odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. [...]

By |2021-01-19T11:08:36+00:0019 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jak uwolnić się od odpowiedzialności za powierzone przez pracodawcę mienie? została wyłączona

Kiedy pracodawca może żądać zwrotu samochodu służbowego od pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

Pracodawca powinien szczegółowo określić z pracownikiem warunki użytkowania oraz zwrotu powierzonego mu samochodu służbowego. Należy podkreślić, iż  osoba przebywająca na urlopie czy zwolnieniu lekarskim nadal bowiem pozostaje w stosunku pracy, a jej zatrudnienie wciąż trwa. Z tego też tytułu prawo do korzystania z samochodu służbowego przysługuje jej nawet pomimo fizycznej nieobecności w firmie. Zatem powierzenie [...]

By |2021-01-18T14:33:49+00:0018 stycznia, 2021|Artykuł|Możliwość komentowania Kiedy pracodawca może żądać zwrotu samochodu służbowego od pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Przepisy wprost nie określają pojęcia rażącej niewdzięczności, jednakże orzecznictwie sądowym  przyjmuje się, że jest to każde zachowanie oraz zaniechanie obdarowanego, które celowo i umyślnie nakierowane jest przeciw darczyńcy. Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest ograniczone terminem [...]

By |2021-01-15T12:23:09+00:0015 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona
Go to Top