Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę.

Decydując się na budowę drogi, skarb państwa (najczęściej jest to gmina) częstokroć wyznacza budowę na terenach należących do prywatnych właścicieli, co rodzi problem wywłaszczenia części nieruchomości i przyznania stosownego odszkodowania. Kwestie regulujące zasady i tryb przyznawania odszkodowań zostały wyznaczone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w [...]

By |2020-09-30T08:23:55+00:0030 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę. została wyłączona

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

W myśl ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta każdy z nas ma wgląd do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby. Skoro dokumentacja medyczna sporządzana jest w jednym egzemplarzu, może pojawić się konieczność pozyskania od podmiotu leczniczego kopii lub poświadczonego za zgodność z oryginałem całości lub części tejże dokumentacji. Pojawia się więc pytanie czy podmiot [...]

By |2020-09-30T08:23:32+00:0030 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej. została wyłączona

Umowa darowizny pojazdu dla rodziny.

Umowa darowizny samochodu jest najczęściej spotykaną w obrocie prawnym umową darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Pamiętać jednak należy, iż poza samym faktem przeniesienia własności koniecznym jest spełnienie dodatkowych obowiązków. Pierwszym z nich jest zgłoszenie faktu dokonania darowizny [...]

By |2020-09-30T07:34:54+00:0030 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Umowa darowizny pojazdu dla rodziny. została wyłączona

Zakaz lotów a odszkodowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów z 31 sierpnia 2020 roku oraz 15 września 2020 roku w sprawie zakazów lotniczych, część osób musiała zrezygnować z lotów m.in. do Hiszpanii, Izraela czy USA. Dotyka to zarówno pasażerów, linii lotniczych oferujących bilety lotnicze, jak i biur podróży sprzedających imprezy turystyczne z przelotem do tych państw, które często w [...]

By |2020-09-29T08:04:36+00:0029 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Zakaz lotów a odszkodowanie. została wyłączona

Jakich danych osobowych potencjalny pracodawca może od nas oczekiwać?

Zasadą jest, że każdy z nas jest dysponentem własnych danych osobowych. Oznacza to w praktyce, że tylko my możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez kogoś naszych danych osobowych – poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach odrębnych. W takim razie jak przedstawia się sytuacja związana z przekazywaniem naszych danych osobowych potencjalnym pracodawcom? W myśl przepisów kodeksu pracy [...]

By |2020-09-28T08:37:28+00:0028 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jakich danych osobowych potencjalny pracodawca może od nas oczekiwać? została wyłączona

Prawo do przerwy w czasie pracy

Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej minimum 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy i za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (podstawa prawna: art. 134 Kodeksu pracy)./KTK

By |2020-09-25T12:07:11+00:0025 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Prawo do przerwy w czasie pracy została wyłączona

Czy wiesz kto odpowiada za szkody wyrządzone podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy?

W przypadku, gdy przy wykonywaniu pracy wyrządzisz szkodę innej osobie niż pracodawca  to wówczas do naprawienia szkody względem tej osoby jest zobowiązany wyłącznie pracodawca (podstawa prawna: art. 120 § 1  Kodeksu pracy)./KTK

By |2020-09-24T11:35:49+00:0024 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz kto odpowiada za szkody wyrządzone podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy? została wyłączona

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

W ramach przepisów kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego jeżeli związek małżeński istnieje w chwili otwarcia spadku, to małżonek spadkodawcy zostaje powołany z ustawy do spadku po nim na równi z jego dziećmi (art. 931 § 1 k.c.). Prawomocne orzeczenie rozwodu lub separacji zapadłe przed śmiercią spadkodawcy dziedziczenie to jednak wyłącza. Skutek taki – co do [...]

By |2020-09-23T08:52:04+00:0023 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Wyłączenie małżonka od dziedziczenia. została wyłączona

Czy wiesz jak odzyskać błędnie przelane pieniądze?

Podstawowym roszczeniem, jakie przysługuje nieuważnemu posiadaczowi rachunku bankowego, jest dochodzenie zwrotu nieprawidłowo przekazanych środków od osoby, która w rezultacie pomyłki środki te otrzymała. Zazwyczaj sprawy tego rodzaju kończą się polubownie i środki zostają zwrócone bez większych problemów. Jeśli jednak tak się nie stanie, osoba chcąca odzyskać swoje pieniądze będzie musiała skorzystać ze środków przewidzianych przez [...]

By |2020-09-22T07:35:02+00:0022 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz jak odzyskać błędnie przelane pieniądze? została wyłączona

Czy wiesz na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską?

Przy zawieraniu umowy deweloperskiej trzeba niezwykle uważać na doręczoną przez sprzedawcę umowę. Niejednokrotnie deweloperzy bądź to nie zawierają obligatoryjnych elementów umowy, bądź też modyfikują postanowienia umowy na niekorzyść kupującego. Przykładem takich bezprawnych działań jest m.in. brak uwzględnienia kary umownej w stosunku do dewelopera za opóźnienie w dostarczeniu gotowego mieszkania, które to jest obowiązkowym zapisem umownym [...]

By |2020-09-21T09:13:45+00:0021 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską? została wyłączona
Go to Top