Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania

Sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy, zwanej dobrowolnym poddaniem się karze. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie karne nie musi automatycznie zakończyć się wyłącznie skazaniem lub uniewinnieniem. W przypadku osób, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem, warto rozważyć możliwość warunkowego [...]

By |2020-07-31T12:55:12+00:0031 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny

Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny uzależniony jest wyłącznie od ustalonej przez strony długości zatrudnienia na tej podstawie. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy ( [...]

By |2020-07-30T07:08:55+00:0030 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny została wyłączona

Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest zamieszczanie w ramach wydawanej decyzji pouczenia zgodnie, z którym od przedmiotowej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Należy mieć na uwadze, że powyższe nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, a wskazany powyżej termin nie jest wiążący dla klienta, który może w każdym czasie [...]

By |2020-07-29T07:11:27+00:0029 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację została wyłączona

Żądanie wynagrodzenia za słup wysokiego napięcia na działce.

Jeżeli na nieruchomości danej osoby został posadowiony słup wysokiego czy też niskiego napięcia, to w oczywisty sposób ogranicza możliwość korzystania z takiej nieruchomości. W takim wypadku właścicielowi przysługuje prawo żądania pokrycia strat przez dostawcę energii. Dostawca ten po wypłaceniu wynagrodzenia będzie mógł korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, tj. [...]

By |2020-07-28T07:35:58+00:0028 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Żądanie wynagrodzenia za słup wysokiego napięcia na działce. została wyłączona

Jaki jest okres na wszczęcie postępowania w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom w związku ze zmianą kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych?

W myśl art. 234 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Na [...]

By |2020-07-27T08:56:58+00:0027 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Jaki jest okres na wszczęcie postępowania w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom w związku ze zmianą kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych? została wyłączona

Do jakich umów o pracę stosujemy art. 25 Kodeksu Pracy?

Zgodnie z art. 25¹ § 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. W myśl § [...]

By |2020-07-24T10:30:54+00:0024 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Do jakich umów o pracę stosujemy art. 25 Kodeksu Pracy? została wyłączona

Czy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne obowiązują okresy wypowiedzenia?

Upragniona przez wiele osób chwila przejścia na emeryturę nie może przesłonić im konieczności zakończenia współpracy z pracodawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Powyższe oznacza, że pracownik musi wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. W przeciwnym przypadku, przy jednoczesnym niezawarciu przez obie strony stosunku pracy porozumienia w przedmiocie zakończenia zatrudnienia, pracownik może [...]

By |2020-07-22T11:28:49+00:0022 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne obowiązują okresy wypowiedzenia? została wyłączona

Przedłużenie umowy o pracę ze względu na ciążę pracownicy

Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) przewidziano szereg mechanizmów mających na celu ochronę stosunku pracy pracownicy będącej w ciąży. Jednym z nich jest wzmożona ochrona trwałości stosunku pracy pracownic spodziewających się dziecka. Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę [...]

By |2020-07-21T08:12:42+00:0021 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Przedłużenie umowy o pracę ze względu na ciążę pracownicy została wyłączona

Podjęcie pierwszej pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi jedno z podstawowych uprawnień przysługujących każdemu pracownikowi. Jeśli chodzi o to prawo, należy mieć na uwadze, że inne zasady stosuje się przy nabywaniu prawa do urlopu w roku, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy, inne zaś w zakresie nabywania prawa do urlopu w następnych latach kalendarzowych. Osoby rozpoczynające [...]

By |2020-07-20T09:39:20+00:0020 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Podjęcie pierwszej pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Czy w trakcie rozwodu zawsze możliwym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 ; dalej: k.r.o.) na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Powyższe [...]

By |2020-07-17T06:24:06+00:0017 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy w trakcie rozwodu zawsze możliwym jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków? została wyłączona
Go to Top