Czy informację o obniżeniu czasu pracy spowodowanym wprowadzeniem tarczy antykryzysowej należy umieścić na świadectwie pracy pracownika?

By |2020-06-30T11:22:31+00:0030 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|

W przypadku zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż 0,5 etatu każdemu pracownikowi, któremu pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy koniecznym jest wskazanie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Skoro ustawodawca w kolejnych „tarczach antykryzysowych” nie wprowadził szczególnych uregulowań dotyczących sposobu przygotowania i [...]

Możliwość komentowania Czy informację o obniżeniu czasu pracy spowodowanym wprowadzeniem tarczy antykryzysowej należy umieścić na świadectwie pracy pracownika? została wyłączona

Czy służebność gruntowa może wygasnąć?

By |2020-06-30T10:58:18+00:0030 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

W  myśl art. 293 § 1 ustawy Kodeks cywilny służebność gruntowa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć wygasa. W jaki sposób wykreślić służebność z księgi wieczystej? W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu z powództwem o ustalanie, że służebność nie była wykonywana przez wspomniany wyżej okres. Prawomocny wyrok ustalający wygaśnięcie służebności będzie stanowił podstawę do wykreślenia [...]

Możliwość komentowania Czy służebność gruntowa może wygasnąć? została wyłączona

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

By |2020-06-29T09:52:47+00:0029 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|

Urlop na żądanie – nie zawsze przysługuje w terminie wskazanym przez pracownika Zgodnie z brzmieniem Art. 1672 kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”  W oparciu o [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? została wyłączona

Wymiar urlopu wypoczynkowego. Czy wiesz ile dni wolnych Ci przysługuje?

By |2020-06-29T09:25:25+00:0029 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zależy od okresu jego zatrudnienia (tzw. ogólnego stażu pracy, albowiem do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy). Pracownikowi udziela się urlopu w następującym wymiarze: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: [...]

Możliwość komentowania Wymiar urlopu wypoczynkowego. Czy wiesz ile dni wolnych Ci przysługuje? została wyłączona

Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym

By |2020-06-26T10:50:04+00:0026 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i rozstroju zdrowia są wypadki komunikacyjne. Co z wysokością zasiłku chorobowego w przypadku, gdy nie jedziemy do pracy ani z pracy, a ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu nie z naszej winy? W takiej sytuacji pracodawca, a następnie ZUS będzie wypłacał zgodnie z treścią art. 92 § 1 kodeksu pracy 80% wynagrodzenia danego [...]

Możliwość komentowania Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym została wyłączona

Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty?

By |2020-06-26T10:36:00+00:0026 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Rodzinne|

Ojciec płaci alimenty orzeczone przez Sąd Rejonowy na swojego syna regularnie i nigdy nie spóźnił się z płatnością. Syn jest niepełnoletni. Pomimo tego, matka dziecka niejako na złość ojcu udała się do komornika sądowego i złożyła wniosek o egzekucję komorniczą. Komornik zajął wynagrodzenie ojca. Czy takie zachowanie matki jest zgodne z prawem? Niestety tak. Jak [...]

Możliwość komentowania Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty? została wyłączona

Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą?

By |2020-06-25T11:14:43+00:0025 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Wykroczeń|

Kierowca co do zasady może zgodnie z prawem spożywać jedzenie, jest jednak pewien wyjątek. Otóż nie można tego robić w pojazdach osobowych jeżeli są one naszym miejscem pracy, w tym przypadku będzie to dotyczyło m.in. taksówek. Taksówkarz, który akurat wiezie gdzieś klienta i zdecyduje się na posiłek podczas kursu dopuści się wykroczenia za co grozi [...]

Możliwość komentowania Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą? została wyłączona

Czy odpowiadasz za długi swojego współmałżonka?

By |2020-06-25T11:00:18+00:0025 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Rodzinne|

Małżeńska wspólność majątkowa oznacza, że wszystko (z małymi wyjątkami), co małżonkowie kupią w trakcie małżeństwa jest ich własnością wspólną. Na szczęście małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego z nich. Każdy obywatel odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem osobistym, chyba, że: - drugi małżonek jest poręczycielem długu („podżyrował” kredyt); - wyraził zgodę na piśmie, [...]

Możliwość komentowania Czy odpowiadasz za długi swojego współmałżonka? została wyłączona

Agitacja za pieniądze – czy możemy przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata?

By |2020-06-24T08:34:26+00:0024 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

Zbliża się termin wyborów prezydenckich. W prasie, telewizji i na słupach ogłoszeniowych spotykamy się z różnymi formami agitacji. Czy możemy jednak przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata? Odpowiedź brzmi NIE. Takie zachowanie jest karalne karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./BJ

Możliwość komentowania Agitacja za pieniądze – czy możemy przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata? została wyłączona

Umowa przedwstępna kupna domu i jej skutki

By |2020-06-24T08:29:39+00:0024 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

Umowa przedwstępna (rezerwacyjna) kupna domu powinna zawierać dokładne określenie kto, kiedy i gdzie zawrze umowę przyrzeczoną (właściwą) odnośnie kupna domu. Co jednak ważne, jeżeli chcemy kupić dom, a umowa przedwstępna zostanie zawarta tylko w zwykłej formie pisemnej, to w razie uchylania się sprzedawcy od zawarcia tej właściwej umowy nie  będziemy mogli zmusić sprzedawcy do sprzedaży [...]

Możliwość komentowania Umowa przedwstępna kupna domu i jej skutki została wyłączona
Go to Top