Czy informację o obniżeniu czasu pracy spowodowanym wprowadzeniem tarczy antykryzysowej należy umieścić na świadectwie pracy pracownika?

W przypadku zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż 0,5 etatu każdemu pracownikowi, któremu pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy koniecznym jest wskazanie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Skoro ustawodawca w kolejnych „tarczach antykryzysowych” nie wprowadził szczególnych uregulowań dotyczących sposobu przygotowania i [...]

By |2020-06-30T11:22:31+00:0030 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy informację o obniżeniu czasu pracy spowodowanym wprowadzeniem tarczy antykryzysowej należy umieścić na świadectwie pracy pracownika? została wyłączona

Czy służebność gruntowa może wygasnąć?

W  myśl art. 293 § 1 ustawy Kodeks cywilny służebność gruntowa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć wygasa. W jaki sposób wykreślić służebność z księgi wieczystej? W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu z powództwem o ustalanie, że służebność nie była wykonywana przez wspomniany wyżej okres. Prawomocny wyrok ustalający wygaśnięcie służebności będzie stanowił podstawę do wykreślenia [...]

By |2020-06-30T10:58:18+00:0030 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy służebność gruntowa może wygasnąć? została wyłączona

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie – nie zawsze przysługuje w terminie wskazanym przez pracownika Zgodnie z brzmieniem Art. 1672 kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”  W oparciu o [...]

By |2020-06-29T09:52:47+00:0029 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? została wyłączona

Wymiar urlopu wypoczynkowego. Czy wiesz ile dni wolnych Ci przysługuje?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zależy od okresu jego zatrudnienia (tzw. ogólnego stażu pracy, albowiem do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy). Pracownikowi udziela się urlopu w następującym wymiarze: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: [...]

By |2020-06-29T09:25:25+00:0029 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wymiar urlopu wypoczynkowego. Czy wiesz ile dni wolnych Ci przysługuje? została wyłączona

Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym

Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i rozstroju zdrowia są wypadki komunikacyjne. Co z wysokością zasiłku chorobowego w przypadku, gdy nie jedziemy do pracy ani z pracy, a ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu nie z naszej winy? W takiej sytuacji pracodawca, a następnie ZUS będzie wypłacał zgodnie z treścią art. 92 § 1 kodeksu pracy 80% wynagrodzenia danego [...]

By |2020-06-26T10:50:04+00:0026 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym została wyłączona

Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty?

Ojciec płaci alimenty orzeczone przez Sąd Rejonowy na swojego syna regularnie i nigdy nie spóźnił się z płatnością. Syn jest niepełnoletni. Pomimo tego, matka dziecka niejako na złość ojcu udała się do komornika sądowego i złożyła wniosek o egzekucję komorniczą. Komornik zajął wynagrodzenie ojca. Czy takie zachowanie matki jest zgodne z prawem? Niestety tak. Jak [...]

By |2020-06-26T10:36:00+00:0026 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty? została wyłączona

Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą?

Kierowca co do zasady może zgodnie z prawem spożywać jedzenie, jest jednak pewien wyjątek. Otóż nie można tego robić w pojazdach osobowych jeżeli są one naszym miejscem pracy, w tym przypadku będzie to dotyczyło m.in. taksówek. Taksówkarz, który akurat wiezie gdzieś klienta i zdecyduje się na posiłek podczas kursu dopuści się wykroczenia za co grozi [...]

By |2020-06-25T11:14:43+00:0025 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą? została wyłączona

Czy odpowiadasz za długi swojego współmałżonka?

Małżeńska wspólność majątkowa oznacza, że wszystko (z małymi wyjątkami), co małżonkowie kupią w trakcie małżeństwa jest ich własnością wspólną. Na szczęście małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego z nich. Każdy obywatel odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem osobistym, chyba, że: - drugi małżonek jest poręczycielem długu („podżyrował” kredyt); - wyraził zgodę na piśmie, [...]

By |2020-06-25T11:00:18+00:0025 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy odpowiadasz za długi swojego współmałżonka? została wyłączona

Agitacja za pieniądze – czy możemy przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata?

Zbliża się termin wyborów prezydenckich. W prasie, telewizji i na słupach ogłoszeniowych spotykamy się z różnymi formami agitacji. Czy możemy jednak przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata? Odpowiedź brzmi NIE. Takie zachowanie jest karalne karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./BJ

By |2020-06-24T08:34:26+00:0024 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Agitacja za pieniądze – czy możemy przyjąć lub wręczyć pieniądze za głosowanie na określonego kandydata? została wyłączona

Umowa przedwstępna kupna domu i jej skutki

Umowa przedwstępna (rezerwacyjna) kupna domu powinna zawierać dokładne określenie kto, kiedy i gdzie zawrze umowę przyrzeczoną (właściwą) odnośnie kupna domu. Co jednak ważne, jeżeli chcemy kupić dom, a umowa przedwstępna zostanie zawarta tylko w zwykłej formie pisemnej, to w razie uchylania się sprzedawcy od zawarcia tej właściwej umowy nie  będziemy mogli zmusić sprzedawcy do sprzedaży [...]

By |2020-06-24T08:29:39+00:0024 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Umowa przedwstępna kupna domu i jej skutki została wyłączona
Go to Top