PRAWO PRACOWNIKA DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ORAZ ODDALENIA SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zgodnie z  art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w jednym z [...]