Umowa o podnoszenie kwalifikacji z pracownikiem

Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy (dalej jako kp.) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ta norma ogólna otwiera szereg możliwości, które pracodawca wraz z pracownikiem może swobodnie określić w odrębnej umowie, albo też w samej umowie o pracę. Praktyka jednak wskazuje, że strony stosunku pracy preferują zawarcie odrębnej umowy celem określenia obowiązków [...]

By |2020-02-26T13:49:21+00:0029 października, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Umowa o podnoszenie kwalifikacji z pracownikiem została wyłączona

Zaległe wynagrodzenie a Państwowa Inspekcja Pracy

PRACODAWCA NIE ZAPŁACIŁ NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA?  CZY W DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI POMOŻE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY?  Zgodnie z brzmieniem art. 94 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)  pracodawca jest obowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Jeśli pracodawca nie wykonuje [...]

By |2020-02-26T13:41:48+00:0022 października, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zaległe wynagrodzenie a Państwowa Inspekcja Pracy została wyłączona

Zmiany w prawie pracy

Rok 2019 poza zmianami opisywanymi we wcześniejszym artykule przynosi nowe rozwiązania, które w istotny sposób zmieniają sytuację pracownika. Zmianami tymi są przede wszystkim możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz powstanie tzw. pracowniczych planów kapitałowych. W niniejszym artykule skupimy się na pierwszej z wprowadzanych zmian. Celem wprowadzenia zmiany [...]

By |2020-03-04T13:13:28+00:0018 października, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zmiany w prawie pracy została wyłączona

Pracownicze Plany Kapitałowe cz. 2

W poprzednim artykule zostało omówione czym są pracownicze plany kapitałowe oraz kogo i kiedy obejmą. W tym artykule postaram się przybliżyć pozostałe kwestie związane z nowo wprowadzonym systemem gromadzenia oszczędności Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatny i środki w PPK są prywatne, na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe. Pracownik je w każdej chwili wycofać, [...]

By |2020-02-28T09:05:01+00:0015 października, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe cz. 2 została wyłączona

Pracownicze Plany Kapitałowe cz. 1

Ustawą z dnia 4 października 2018 r. do życia wejdą tzw. pracownicze plany kapitałowe. W kolejnych artykułach postaram się wyjaśnić czym one są, kogo będą dotyczyć oraz czy są one opłacalne dla pracownika. Zgodnie z art. 3. 1. ustawy PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu [...]

By |2020-02-28T09:01:04+00:008 października, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe cz. 1 została wyłączona

Możliwości uchylenia mandatu karnego

Zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji na drodze nie należy do najprzyjemniejszych zdarzeń z życia kierowcy. Często w takich sytuacjach kierują nami emocje, które utrudniają ocenić zasadność obciążenia nas mandatem karnym, powodując, że bez zastanowienia przyjmujemy na siebie karę. Istnieje jednak kilka możliwości, dzięki którym można uchylić przyjęty mandat. Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w terminie [...]

By |2020-03-04T12:24:47+00:001 października, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Możliwości uchylenia mandatu karnego została wyłączona
Go to Top