Zapis windykacyjny

Zgodnie z ustawową definicją, zapis windykacyjny to postanowienie zawarte w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, na mocy którego oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Jak wynika z powyższego, zapis windykacyjny można uczynić jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Przejście przedmiotu zapisu na zapisobiorcę (osobę, na której rzecz ustanowiono zapis [...]

By |2020-03-04T11:54:28+00:0024 września, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Zapis windykacyjny została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By |2020-03-04T11:43:31+00:0017 września, 2019|Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona

CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU?

Co prawda ustawodawca wprost nie ustanowił instytucji dziedziczenia składek, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, jednak ustanowił sposób ich podziało w przypadku śmierci osoby do której zgromadzone środki należały. Dopiero w przypadku gdy do podziału w sposób przewidziany przepisami nie dojdzie, w ustawie systemowej jest mowa o dziedziczeniu. Składki w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) [...]

By |2020-03-04T11:16:58+00:0010 września, 2019|Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU? została wyłączona

Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi zmian regulaminu organizacyjnego obowiązującego u pracodawcy

Tytułem wstępu pragnę podnieść, że zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. z dnia 17 stycznia 2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 263) organizacje te są powołane do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Mając na względzie powyższe wskazać należy, że poprzez [...]

By |2020-02-26T13:46:21+00:003 września, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi zmian regulaminu organizacyjnego obowiązującego u pracodawcy została wyłączona
Go to Top