Czy po sprzedaży uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji drogowej, Poszkodowany może domagać się nadal odszkodowania z tytułu naprawy wyrządzonej szkody w pełnej wysokości poniesionej szkody?

Nie ulega wątpliwości, iż w sytuacji, gdy Poszkodowanemu została wyrządzona szkoda na pojeździe w wyniku kolizji drogowej Poszkodowany może żądać od zakładu ubezpieczeń, w którym to towarzystwie ubezpieczeniowym umowę zawarł sprawca zdarzenia. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądów w przypadku powstania szkody na mieniu w związku z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC, zastosowanie ma zasada pełnego odszkodowania [...]

By |2020-03-05T08:09:17+00:0027 sierpnia, 2019|Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Czy po sprzedaży uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji drogowej, Poszkodowany może domagać się nadal odszkodowania z tytułu naprawy wyrządzonej szkody w pełnej wysokości poniesionej szkody? została wyłączona

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.

Definicja kolizji drogowej „Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”. Określenia kolizji [...]

By |2020-03-05T07:59:18+00:0020 sierpnia, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w. została wyłączona

Badanie kontrolne pracownika

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy (dalej jako: kp.) w przypadku niezdolności pracownika do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Użyty w cytowanym przepisie termin „podlega” wskazuje, że to obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania. [...]

By |2020-03-05T07:43:00+00:0013 sierpnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Badanie kontrolne pracownika została wyłączona

Przestępstwo zniesławienia

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Co do zasady w sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udziału prokurator. Oczywiście kodeks postępowania karnego [...]

By |2020-03-04T13:03:32+00:006 sierpnia, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Przestępstwo zniesławienia została wyłączona
Go to Top