Porozumienie zmieniające jako sposób zmiany warunków zatrudnienia

W przypadku chęci zmiany warunków pracy, zmiany wynagrodzenia lub warunków płacy lub też zmiany samej umowy o pracę (np. terminu rozpoczęcia pracy lub miejsca wykonywania pracy) możliwe jest zastosowanie instytucji której nie znajdziemy w Kodeksie Pracy a mianowicie porozumienia zmieniającego. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć jakie konsekwencje wiążą się z zawarciem takiego porozumienia. Porozumienie [...]

By |2020-02-27T08:16:47+00:0030 lipca, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Porozumienie zmieniające jako sposób zmiany warunków zatrudnienia została wyłączona

Regulacja prawna tzw. małych pojazdów elektrycznych

Od pewnego czasu na polskich drogach i chodnikach coraz częściej spotykamy użytkowników tzw. małych pojazdów elektrycznych (głownie hulajnogi i deskorolki). Z uwagi na prędkość z jakimi poruszają się użytkownicy w/w pojazdów dochodzi do wypadków z tym związanych. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zaistnienie takiego wypadku? Istniejąca luka w prawie powoduje, że obecnie [...]

By |2020-03-05T08:18:17+00:0023 lipca, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Regulacja prawna tzw. małych pojazdów elektrycznych została wyłączona

Badanie alkomatem w zakładzie pracy

Ostatnio wśród pracowników szerokim echem odbiło się stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym Urząd stwierdził, że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Na tej podstawie, wielu pracowników zaczęło odmawiać poddania się  wyrywkowym kontrolom trzeźwości w zakładach pracy. Z kolei pracodawcy nie dopuszczali takich pracowników do stanowiska pracy. W efekcie pojawił się [...]

By |2020-02-27T08:53:02+00:0016 lipca, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Badanie alkomatem w zakładzie pracy została wyłączona

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w myśl której nie zawsze sprawca czynu zabronionego, któremu udowodniono winę i orzeczono wobec niego prawomocny wyrok karny będzie musiał odbywać karę. Pomijając już uprawnienie Prezydenta RP do stosowania konstytucyjnego prawa łaski wobec skazanych kodeks karny (dalej „k.k.”) przewidział tzw. środki probacyjne – czyli udzielenie sprawcy przestępstwa szansy na [...]

By |2020-03-05T08:23:12+00:009 lipca, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Warunkowe zawieszenie wykonania kary została wyłączona

Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

Pracownik niezdolny do pracy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powinien, celem jak najszybszego powrotu do zdrowia wykorzystywać to zwolnienie zgodnie z zaleceniami lekarza. Niejednokrotnie przeszkodą w osiągnięciu ponownej zdolności do pracy jest wykonywanie pracy zarobkowej przez pracowników w trakcie tego zwolnienia, jak i podejmowanie innych czynności, które niekorzystnie wpłyną na ich zdrowie. Pracownik ma prawo [...]

By |2020-03-05T08:28:29+00:002 lipca, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika została wyłączona
Go to Top