Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By |2019-03-14T12:08:54+00:00Marzec 14th, 2019|Artykuł|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona

CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ?

Co prawda ustawodawca wprost nie ustanowił instytucji dziedziczenia składek, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, jednak ustanowił sposób ich podziało w przypadku śmierci osoby do której zgromadzone środki należały. Dopiero w przypadku gdy do podziału w sposób przewidziany przepisami nie dojdzie, w ustawie systemowej jest mowa o dziedziczeniu. Składki w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) [...]

By |2019-03-14T12:07:36+00:00Marzec 1st, 2019|Artykuł|Możliwość komentowania CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ? została wyłączona