Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy

Obecnie na rynku produceni piw prześcigają się między sobą w produkcji piw bezalkoholowych. W sprzedaży pojawiają się ich coraz to nowe gatunki. Jednak czy tego rodzaju napoje mogą być spożywane w miejscu pracy bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony pracodawcy, czy bezalkoholowy zimny radler na biurku w upalny dzień to dobry pomysł? Napojem alkoholowym w rozumieniu [...]

By |2019-03-04T12:50:13+00:00Listopad 30th, 2018|Artykuł|0 Comments

PODJĘCIE PRACY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – KONSEKWENCE DLA PRACOWNIKA

Pracownik niezdolny do pracy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powinien, celem jak najszybszego powrotu do zdrowia wykorzystywać to zwolnienie zgodnie z zaleceniami lekarza. Niejednokrotnie przeszkodą w osiągnięciu ponownej zdolności do pracy jest wykonywanie pracy zarobkowej przez pracowników w trakcie tego zwolnienia, jak i podejmowanie innych czynności, które niekorzystnie wpłyną na ich zdrowie. Pracownik ma prawo [...]

By |2019-02-07T07:20:22+00:00Listopad 29th, 2018|Artykuł|0 Comments

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY

W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w myśl której nie zawsze sprawca czynu zabronionego, któremu udowodniono winę i orzeczono wobec niego prawomocny wyrok karny będzie musiał odbywać karę. Pomijając już uprawnienie Prezydenta RP do stosowania konstytucyjnego prawa łaski wobec skazanych kodeks karny (dalej „k.k.”) przewidział tzw. środki probacyjne – czyli udzielenie sprawcy przestępstwa szansy na [...]

By |2019-02-07T07:18:33+00:00Listopad 28th, 2018|Artykuł|0 Comments