Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

Spore kontrowersje w doktrynie i praktyce prawa pracy budzi autonomiczna regulacja prawa samorządowego jaką jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce. W myśl art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych: 1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w [...]

By | Październik 23rd, 2017|Ogólny, Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce została wyłączona

Ocena pracownika samorządowego

Względem pracowników samorządowych określono, w sformalizowany sposób, zasady dokonywania ich oceny, a także konsekwencje ewentualnej oceny negatywnej oraz możliwości odwoływania się przez pracowników samorządowych od takiej oceny. Mianowicie zgodnie z treścią art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych: Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej "oceną". Oceny [...]

By | Sierpień 29th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Ocena pracownika samorządowego została wyłączona

Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r.

Dokumentem ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników jest regulamin pracy. Zgodnie z treścią art. 104 § 1(1) k.p. obowiązującego od dn. 1.01.2017 r. (zmiany wprowadzone ustawą z dn. 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców) - pracodawca zatrudniający co [...]

By | Luty 14th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r. została wyłączona

Zmiany w kodeksie pracy 2017 r.

Rok 2017 oprócz podwyższenia płacy minimalnej, a także jej określenia w przypadku umów zlecenia przyniósł wiele zmian w dotychczas obowiązującym kodeksie pracy. Z punktu widzenia ochrony trwałości stosunku pracy, najistotniejszym novum jest wydłużenie okresu na złożenie odwołania od rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie zwykłe), a także od rozwiązania umowy o pracę [...]

By | Styczeń 24th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Zmiany w kodeksie pracy 2017 r. została wyłączona

Procedura zwolnień grupowych

Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedurę zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia większą liczbę pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Najczęściej taką przyczynę stanowią problemy finansowe pracodawcy i [...]

By | Wrzesień 30th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Procedura zwolnień grupowych została wyłączona

Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

Kwestia organizacji i uczestnictwa w strajku należy do tzw. zbiorowego prawa pracy. Konsekwencje udziału w strajku mogą być różne w zależności od spełnienia kryteriów, które decydują o jego legalności. Definicja strajku została zawarta w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak stanowi art. 17 tej ustawy, strajk polega na zbiorowym [...]

By | Czerwiec 28th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku została wyłączona

Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym pracowniczym prawem do wypoczynku. Prawo powyższe przysługuje każdemu pracownikowi i nie można się go zrzec. Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany przez pracodawcę, który winien przy ustalaniu przedmiotowego planu wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. [...]

By | Styczeń 12th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Szkolenia pracownicze a czas pracy

W praktyce ustalania efektywnie przepracowanego czasu pracy często pojawia się problem, czy szkolenia związane ze stosunkiem pracy mają odbywać się w czasie pracy, a tym samym, czy  pracodawca jest w obowiązku wypłacić za odbycie szkolenia przez pracownika stosowne wynagrodzenie. Tylko w jednym wypadku ustawodawca przesądził o tym, że dane szkolenie wlicza się do czasu pracy. [...]

By | Grudzień 15th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Szkolenia pracownicze a czas pracy została wyłączona

Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ?

Rozstrzygając kwestię dotyczącą reprezentacji przed Sądem, przede wszystkim należy stwierdzić, że o tym kto może być pełnomocnikiem pracownika w Sądzie decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że w każdym przypadku pełnomocnikiem przed Sądem ustanawianym przez zainteresowane osoby jest Radca Prawny lub Adwokat. Jednakże pamiętać należy, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. [...]

By | Listopad 16th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ? została wyłączona