Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjonując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym a stanem posiadania. Uregulowane zostało generalnie w art. 172-176 k.c. Na skutek zasiedzenia, które następuje ex lege, dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego; jest więc ono pierwotnym sposobem nabycia prawa podmiotowego (szeroko [...]

By | Październik 3rd, 2017|Cywilne- inne, Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Zasiedzenie nieruchomości została wyłączona

Forma ustanowienia i przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowy są użytkowanie, użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Wyliczenie to ma charakter zamknięty. Własnościowe prawo do lokalu nie jest więc prawem własności, co powoduje, iż nie stosujemy wprost przepisów dotyczących praw własności. Możemy je zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy przepis [...]

By | Wrzesień 27th, 2017|Cywilne- inne, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Forma ustanowienia i przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu została wyłączona

Najem instytucjonalny jako nowy rodzaj umowy najmu lokalu – o nowelizacji słów kilka

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529), z dniem 11 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) wprowadzająca [...]

By | Wrzesień 12th, 2017|Cywilne- inne, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Najem instytucjonalny jako nowy rodzaj umowy najmu lokalu – o nowelizacji słów kilka została wyłączona

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 22 lipca 2017 weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819), zw. dalej: ustawą. Jest to pierwszy w historii polskiego prawodawstwa tego rodzaju akt prawny tak szczegółowo regulujący kwestie umów o kredyt hipoteczny. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru [...]

By | Sierpień 3rd, 2017|Banki, Konsument, Kredyty, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została wyłączona

Wycinka drzew na prywatnej posesji – nowelizacja przepisów

Przypomnijmy, iż z dniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Znaczącej liberalizacji uległy wówczas zasady na jakich właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Po pół roku obowiązywania tych przepisów zdecydowano się jednak ponownie zaostrzyć [...]

By | Czerwiec 6th, 2017|Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wycinka drzew na prywatnej posesji – nowelizacja przepisów została wyłączona

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjonując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym a stanem posiadania. Uregulowane zostało generalnie w art. 172-176 k.c. Na skutek zasiedzenia, które następuje ex lege, dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego; jest więc ono pierwotnym sposobem nabycia prawa podmiotowego (szeroko [...]

By | Maj 17th, 2017|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Zasiedzenie nieruchomości została wyłączona

Wycinka drzew na prywatnej posesji

Zdniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 z późn. zm.). Znaczącej liberalizacji uległy zasady na jakich właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Jedną z istotniejszych kwestii [...]

By | Luty 28th, 2017|Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wycinka drzew na prywatnej posesji została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

W związku z posadowieniem na nieruchomości, na której posadowione są linie przesyłowe właściciel przedmiotowej nieruchomości, a przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł umowy, właściciel ma możliwość dochodzenia, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a to art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c., odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Jeżeli przedsiębiorca [...]

By | Sierpień 23rd, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu

Spornym aspektem pomiędzy stronami, tj. właścicielem nieruchomości a przedsiębiorca przesyłowym, podczas ustalania należnego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest kwestia, czy przysługujące wynagrodzenie winno zostać wypłacone jednorazowo czy też przedsiębiorca przesyłowy winien dokonywać wypłaty okresowo. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wypłata jednorazowego wynagrodzenia  - pomimo dominującego stanowiska w orzecznictwie w tym zakresie - [...]

By | Sierpień 16th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu została wyłączona

Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Zgodnie z 3052 § k.c. z tytułu służebności przesyłu uprawnionemu przysługuje „odpowiednie wynagrodzenie” w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Ustawodawca posłużył się więc bez wątpienia klauzulą generalną a mianowicie „odpowiednim wynagrodzeniem” nie wskazując jednocześnie w samej ustawie, jakich kryteria, okoliczności mają być uwzględniane przy wyliczaniu przedmiotowego wynagrodzenia. W celu ustalenia wysokości przedmiotowego świadczenia pieniężnego niezbędne [...]

By | Sierpień 9th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu została wyłączona