Instytucja zachowku

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego, która ma na celu zabezpieczenie interesów ustawowych spadkobierców. W praktyce są to najczęściej członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Podstawowym trybem dziedziczenia jest tak zwane dziedziczenie ustawowe. W praktyce coraz częściej zdarza się, iż zmarły pozostawia jednak testament. W takiej sytuacji na ogół dochodzi do modyfikacji ustawowych reguł dziedziczenia. Na mocy testamentu [...]

By | Luty 19th, 2018|Ogólny, Spadki|Możliwość komentowania Instytucja zachowku została wyłączona

Czy możliwe jest odrzucenie spadku „na zapas”?

W swojej praktyce zawodowej często spotykałem się z pytaniami: W jaki sposób mogę odrzucić spadek? Kiedy mogę dokonać takiej czynności?”. Zainteresowanie w tym przedmiocie najczęściej ma swoje źródło w sytuacji znacznego zadłużenia masy spadkowej, przekraczającego tzw. stan czynny spadku, kiedy zadłużenie przenosi wartość aktywów w spadku. Osoba skutecznie odrzucająca spadek traci wszelkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, [...]

By | Listopad 7th, 2017|Cywilne- inne, Ogólny, Spadki|Możliwość komentowania Czy możliwe jest odrzucenie spadku „na zapas”? została wyłączona

Akt poświadczenia dziedziczenia

Usankcjonowanie  nabycia prawa do spadku po określonym spadkodawcy jest  możliwe na drodze postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub w formie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego sporządzonego przez notariusza. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 95j ustawy prawo o notariacie  zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają takie same [...]

By | Listopad 8th, 2016|Spadki|Możliwość komentowania Akt poświadczenia dziedziczenia została wyłączona

PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI

Dziedziczenie po osobie zmarłej nie zawsze pociąga za sobą pozytywne skutki. Wielokrotnie wraz z majątkiem dziedziczymy dług zmarłego, który dziedziczony jest zawsze. Aby uniknąć dziedziczenia długów spadkobierca musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku skutkować będzie jednak również tym, że po zamarłym nie odziedziczy się żadnego majątku. Dziedzicząc spadek możemy przyjąć go wprost dziedzicząc [...]

By | Listopad 13th, 2014|Spadki|Możliwość komentowania PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI została wyłączona

Spadki cz. IV. Wydziedziczenie

Ustawodawca polski przewidział instytucję wydziedziczenia. Należy zatem pamiętać, że obietnica przyszłego spadkodawcy- „bo ja Cię wydziedziczę”- może się faktycznie spełnić, jednak tylko i wyłącznie po spełnieniu przesłanek opisanych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 1008 KC, wydziedziczenie następuje, jeżeli zostaną spełnione wspólnie 3 wymagania. Po pierwsze wydziedziczenia musi dokonać spadkodawca (art. 1008 KC). Po [...]

By | Styczeń 14th, 2013|Spadki|Możliwość komentowania Spadki cz. IV. Wydziedziczenie została wyłączona

Spadki cz. III. Zachowek

Ustawodawca polski zapewnienił, niezależnie od jego woli, możliwość uzyskania korzyści z majątku spadkodawcy osobom, które w konkretnym stanie faktycznym byłyby powołane do spadku z ustawy. Taka ochrona najbliższej rodziny spadkodawcy następuje za pomocą wykorzystania systemu rezerwy lub systemu zachowku. Artykuł 991§1 Kodeksu Cywilnego określa, że zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani [...]

By | Grudzień 2nd, 2012|Spadki|Możliwość komentowania Spadki cz. III. Zachowek została wyłączona

Spadki cz.II. Odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca może odrzucić spadek zgodnie z art. 1012 KC, poprzez oddzielne złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem (art. 1018§3 KC) przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. W imieniu małoletnich odrzucić spadek może jedynie przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny), ponieważ małoletni sam nie może odrzucić [...]

By | Listopad 28th, 2012|Spadki|Możliwość komentowania Spadki cz.II. Odrzucenie spadku została wyłączona

Spadki cz.I. Przyjęcie spadku

Przyjęcie spadku oznacza ostateczne i definitywne nabycie praw i obowiązków majątkowych przez spadkobiercę. W rzeczywistości dla spadkobiercy może się to wiązać z korzyściami majątkowymi, ale z drugiej strony również z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Stosownie do art. 925 KC spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, wtedy mogą oni albo przyjąć albo odrzucić spadek. Jednak [...]

By | Październik 24th, 2012|Spadki|Możliwość komentowania Spadki cz.I. Przyjęcie spadku została wyłączona