Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

Kwestia organizacji i uczestnictwa w strajku należy do tzw. zbiorowego prawa pracy. Konsekwencje udziału w strajku mogą być różne w zależności od spełnienia kryteriów, które decydują o jego legalności. Definicja strajku została zawarta w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak stanowi art. 17 tej ustawy, strajk polega na zbiorowym [...]

By | Czerwiec 28th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku została wyłączona

Czas pracy pracownika w podróży służbowej

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podróż służbowa nie jest tym samym, czym wykonywanie pracy, gdyż zadania polecone pracownikowi do wykonania w podróży służbowej zasadniczo różnią się od pracy, do wykonywania której pracownik zobowiązał się w umowie nawiązującej stosunek pracy (art. 22 § 1 k.p.). Treść przepisu art. 77{5} § 1 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży [...]

By | Maj 25th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czas pracy pracownika w podróży służbowej została wyłączona

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać.

Zagadnienie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby stanowi niejednokrotnie zarzewie konfliktu między pracownikiem a pracodawcą. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 372), Zakład [...]

By | Maj 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać. została wyłączona

Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym

Niejednokrotnie pracodawcy lub zakładowe organizacje związkowe tworzą pracownikom możliwość udziału w wyjazdach integracyjnych. Koszty wycieczki mogą zostać poniesione w całości przez organizatora, ale też mogą zostać poniesione częściowo przez samych uczestników i np. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udział w tego rodzaju wyjeździe można uznać za swoistą korzyść odniesioną przez pracownika, dlatego powstaje wątpliwość, [...]

By | Maj 4th, 2016|Podatki, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym została wyłączona

Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym pracowniczym prawem do wypoczynku. Prawo powyższe przysługuje każdemu pracownikowi i nie można się go zrzec. Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany przez pracodawcę, który winien przy ustalaniu przedmiotowego planu wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. [...]

By | Styczeń 12th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Szkolenia pracownicze a czas pracy

W praktyce ustalania efektywnie przepracowanego czasu pracy często pojawia się problem, czy szkolenia związane ze stosunkiem pracy mają odbywać się w czasie pracy, a tym samym, czy  pracodawca jest w obowiązku wypłacić za odbycie szkolenia przez pracownika stosowne wynagrodzenie. Tylko w jednym wypadku ustawodawca przesądził o tym, że dane szkolenie wlicza się do czasu pracy. [...]

By | Grudzień 15th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Szkolenia pracownicze a czas pracy została wyłączona

Urlop „na żądanie” – co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać

Instytucja urlopu „na żądanie” wzbudza wśród naszych czytelników szereg wątpliwości. Postaramy się zatem odpowiedzieć na najbardziej nurtujące kwestie. Zgodnie z art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym [...]

By | Listopad 24th, 2015|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Urlop „na żądanie” – co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać została wyłączona

Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ?

Rozstrzygając kwestię dotyczącą reprezentacji przed Sądem, przede wszystkim należy stwierdzić, że o tym kto może być pełnomocnikiem pracownika w Sądzie decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że w każdym przypadku pełnomocnikiem przed Sądem ustanawianym przez zainteresowane osoby jest Radca Prawny lub Adwokat. Jednakże pamiętać należy, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. [...]

By | Listopad 16th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ? została wyłączona

Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem

Przebywam na urlopie macierzyńskim po urodzeniu dziecka. Kiedy skończy mi się ten urlop, chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy, ale pracodawca powiedział, że on mi nie przysługuje, bo teraz nie pracuję i nie nabywam prawa do takiego urlopu. Czy pracodawca ma rację i czy ewentualnie przysługuje mi jakiś inny rodzaj dni wolnych, które mogłabym wykorzystać na opiekę [...]

By | Listopad 3rd, 2015|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem została wyłączona