Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych

Wdn. 11.10.2015 r. weszła w życie ustawa z dn. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „ustawa”). Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań bardzo korzystnych, w szczególności dla osób ubezpieczonych dochodzących roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym z tytułu tzw. ubezpieczeń grupowych (art. 2 pkt. [...]