Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego

Do dnia 1 czerwca 2017 r. odpowiedzialność karna z tytułu braku realizowania obowiązku alimentacyjnego groziła w sytuacji, w której osoba zobowiązana uporczywie się uchyla od wykonania ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej i jednocześnie doprowadziło to do niemożności zaspokojenia przez taką osobę jej podstawowych potrzeb życiowych. [...]

By | Lipiec 17th, 2017|Karne i wykroczenia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ogólny, Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego została wyłączona

Prawnomajątkowe skutki orzeczenia rozwodu

W życiu prywatnym zdarzają się sytuacje, kiedy stajemy przed dokonaniem ciężkiego, donośnego w skutkach wyboru. Czasem wybór ten odnosi skutki nie tylko w sferze rodzinnej czy też uczuciowej, ale także – a może przede wszystkim -  prawnomajątkowej.   Najbardziej transparentnym przykładem tego rodzaju decyzji jest rozwód. Warto zatem zastanowić się jakie skutki (w obrębie prawa [...]

By | Maj 30th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Prawnomajątkowe skutki orzeczenia rozwodu została wyłączona

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków cz.3

Instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, została wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) nowelą z 17 czerwca 2004 r., zatem jest instytucją stosunkowo młodą i rzadko spotykaną w powszechnym obrocie. Jednakże rozwiązania w niej zawarte mogą okazać użyteczne biorąc pod uwagę interesy majątkowe małżonków. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest ustrojem majątkowym [...]

By | Maj 8th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków cz.3 została wyłączona

Czym jest majątek osobisty małżonków cz.2

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) majątek wspólny małżonków tworzy tak zwaną wspólność ustawową. Wspólność ustawową ustawodawca określa w sposób kazuistyczny, wskazując jakie składniki z mocy samego prawa wchodzą w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków. Wejście danego przedmiotu bądź aktywa do majątkowej wspólności małżeńskiej jest niezależne od wiedzy czy też woli [...]

By | Kwiecień 28th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Czym jest majątek osobisty małżonków cz.2 została wyłączona

Czym jest majątek osobisty małżonków cz.1

Jak wynika z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako kro) do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego [...]

By | Kwiecień 20th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Czym jest majątek osobisty małżonków cz.1 została wyłączona

Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.II)- alimenty po ustaniu małżeństwa

Ostatnim razem miałem przyjemność przybliżyć Państwu instytucję tzw. zwykłego obowiązku alimentacyjnego w rodzinie. W niniejszym artykule postaram się przedstawić Państwu, jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa (rozwód, unieważnienie). Jak stanowi art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro): oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych [...]

By | Kwiecień 19th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.II)- alimenty po ustaniu małżeństwa została wyłączona

Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.I)

Kwestią z goła naturalną oraz oczywistą jest, iż członkowie rodziny powinni wspomagać się w staraniach w utrzymania utworzonego przez wspólnotę rodzinną gospodarstwa domowego, każdy według swoich możliwości własną pracą ale też i finansowo. Powyższa norma społeczna znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) który to stanowi, że - [...]

By | Kwiecień 12th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|0 Comments

Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

W powszechnym rozumieniu ustrój rozdzielności majątkowej małżonków powstaje w drodze umowy zawieranej przez małżonków w formie aktu notarialnego bądź w wyniku orzeczenia rozwodu. Ustawodawca przewidział jednak możliwość sądowego zniesienia wspólności majątkowej małżonków w  sytuacji, w której jeden z małżonków nie wyraża zgody na podpisanie takiej umowy, podczas gdy ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej jest niezbędne dla [...]

By | Styczeń 5th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Przymusowy ustrój majątkowy małżonków została wyłączona

Separacja

Małżonkowie, którzy nie chcą decydować się na rozwód mogą wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Separacja charakteryzuje się tym, że nie powoduje trwałego rozwiązania małżeństwa. W pewnym sensie powoduje „zawieszenie” jego trwania. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka bowiem o jej zniesieniu. W porównaniu do rozwodu jedyną przesłanką jak musi zaistnieć jest wystąpienie zupełnego rozkładu [...]

By | Wrzesień 30th, 2014|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Separacja została wyłączona