Karta Nauczyciela- Odprawa

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów, przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa? Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (zwana dalej Kartą Nauczyciela) w przypadku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów, które uniemożliwiałyby dalsze [...]