Zatrzymanie

Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu bezpośredniego ustanowionych w Dziale VI Kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.). Jak stanowi art. 243 kpk, każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Zatem, każdy może [...]

By | Wrzesień 20th, 2017|Karne i wykroczenia, Ogólny, Policja|Możliwość komentowania Zatrzymanie została wyłączona

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego

Do dnia 1 czerwca 2017 r. odpowiedzialność karna z tytułu braku realizowania obowiązku alimentacyjnego groziła w sytuacji, w której osoba zobowiązana uporczywie się uchyla od wykonania ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej i jednocześnie doprowadziło to do niemożności zaspokojenia przez taką osobę jej podstawowych potrzeb życiowych. [...]

By | Lipiec 17th, 2017|Karne i wykroczenia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ogólny, Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego została wyłączona

Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Nowelizacja kodeksu karnego – przestępstwo z art. 178b

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowego przestępstwa, które do tej pory nie było objęte zakresem kodeksu karnego tzw. ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z treścią art. 178b kodeksu [...]

By | Czerwiec 13th, 2017|Karne i wykroczenia, Policja, Zagadnienia zwązane z bezpieczeństwem w komunikacji|Możliwość komentowania Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Nowelizacja kodeksu karnego – przestępstwo z art. 178b została wyłączona

Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego

W praktyce zawodowej bardzo często osoby, które zostały wezwane do stawiennictwa w toku postępowania karnego  w charakterze świadka zadają pytanie czy istnieje możliwość uniknięcia konieczności odpowiedzi na zadawane przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze pytania. Na początku rozważań dotyczących wskazanej problematyki należy rozróżnić instytucję  prawa do odmowy składania zeznań od instytucji prawa do uchylenia [...]

By | Luty 7th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego została wyłączona

PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.) osoba najbliższa dla oskarżonego ma prawo do odmowy składania zeznań. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba oskarżona. Na podstawie art. 71 § 2 kpk, za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył [...]

By | Styczeń 31st, 2017|Karne i wykroczenia, Ogólny|Możliwość komentowania PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ została wyłączona

Przestępstwo zniewagi

Każdy obywatel, w życiu codziennym, niezależnie od wykonywanego zawodu czy też miejsca zamieszkania jest narażony na obraźliwe, pejoratywne czy nawet wulgarne słowa płynące z ust osób trzecich. Zachowanie osoby, która kieruje takie słowa w stronę drugiego człowieka nie pozostaje jednak bezkarne. Ustawodawca przyjął bowiem, w art. 216 k.k., że kto znieważa inną osobę w jej [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przestępstwo zniewagi została wyłączona

WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Jak stanowi art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk): w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Podkreślenia w tym miejscu wymaga przybliżenie rodzaju orzeczeń jakie może [...]

By | Wrzesień 13th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM została wyłączona

PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE”

W Polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Powyższe jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawcy, oraz dotkliwości kary przewidzianej za dokonanie czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe [...]

By | Sierpień 30th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE” została wyłączona

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na intencję ustawodawcy, który wprowadził do kodeksu postępowania karnego art. 168a, który implikował ograniczenie stron w zakresie możliwości dopuszczenia dowodów. Przedmiotowe ograniczenie było związane z istotną nowelizacją kodeksu postępowania karnego i wprowadzeniem w dniu 1 lipca 2015 r. kontradyktoryjnego modelu procesu. Należy zwrócić uwagę, iż do dnia 14 kwietnia [...]

By | Sierpień 2nd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego została wyłączona

Przedawnienie karalności wykroczenia

Częstym problemem praktycznym związanym z postępowaniem w sprawach o wykroczenia jest poprawne ustalenie związanych z nim terminów przedawnienia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przewidziane przez ustawodawcę rozróżnienie pojęć przedawnienia ścigania oraz przedawnienia orzekania, a także przedawnienia wykonania orzeczonej kary. Zgodnie z treścią art. 45  § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu [...]

By | Czerwiec 23rd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przedawnienie karalności wykroczenia została wyłączona