Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Nowelizacja kodeksu karnego – przestępstwo z art. 178b

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowego przestępstwa, które do tej pory nie było objęte zakresem kodeksu karnego tzw. ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z treścią art. 178b kodeksu [...]

By | Czerwiec 13th, 2017|Karne i wykroczenia, Policja, Zagadnienia zwązane z bezpieczeństwem w komunikacji|Możliwość komentowania Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Nowelizacja kodeksu karnego – przestępstwo z art. 178b została wyłączona

Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego

W praktyce zawodowej bardzo często osoby, które zostały wezwane do stawiennictwa w toku postępowania karnego  w charakterze świadka zadają pytanie czy istnieje możliwość uniknięcia konieczności odpowiedzi na zadawane przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze pytania. Na początku rozważań dotyczących wskazanej problematyki należy rozróżnić instytucję  prawa do odmowy składania zeznań od instytucji prawa do uchylenia [...]

By | Luty 7th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego została wyłączona

PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.) osoba najbliższa dla oskarżonego ma prawo do odmowy składania zeznań. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba oskarżona. Na podstawie art. 71 § 2 kpk, za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył [...]

By | Styczeń 31st, 2017|Karne i wykroczenia, Ogólny|Możliwość komentowania PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ została wyłączona

Przestępstwo zniewagi

Każdy obywatel, w życiu codziennym, niezależnie od wykonywanego zawodu czy też miejsca zamieszkania jest narażony na obraźliwe, pejoratywne czy nawet wulgarne słowa płynące z ust osób trzecich. Zachowanie osoby, która kieruje takie słowa w stronę drugiego człowieka nie pozostaje jednak bezkarne. Ustawodawca przyjął bowiem, w art. 216 k.k., że kto znieważa inną osobę w jej [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przestępstwo zniewagi została wyłączona

WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Jak stanowi art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk): w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Podkreślenia w tym miejscu wymaga przybliżenie rodzaju orzeczeń jakie może [...]

By | Wrzesień 13th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM została wyłączona

PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE”

W Polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Powyższe jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawcy, oraz dotkliwości kary przewidzianej za dokonanie czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe [...]

By | Sierpień 30th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE” została wyłączona

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na intencję ustawodawcy, który wprowadził do kodeksu postępowania karnego art. 168a, który implikował ograniczenie stron w zakresie możliwości dopuszczenia dowodów. Przedmiotowe ograniczenie było związane z istotną nowelizacją kodeksu postępowania karnego i wprowadzeniem w dniu 1 lipca 2015 r. kontradyktoryjnego modelu procesu. Należy zwrócić uwagę, iż do dnia 14 kwietnia [...]

By | Sierpień 2nd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego została wyłączona

Przedawnienie karalności wykroczenia

Częstym problemem praktycznym związanym z postępowaniem w sprawach o wykroczenia jest poprawne ustalenie związanych z nim terminów przedawnienia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przewidziane przez ustawodawcę rozróżnienie pojęć przedawnienia ścigania oraz przedawnienia orzekania, a także przedawnienia wykonania orzeczonej kary. Zgodnie z treścią art. 45  § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu [...]

By | Czerwiec 23rd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przedawnienie karalności wykroczenia została wyłączona

Czy nagrywanie rozmów telefonicznych, lub wykonywanych osobiście jest legalne?

Wielu z nas zastanawia się, czy nagrywanie dźwięku lub dźwięku i obrazu dokumentujące wypowiedzi i zachowanie osób trzecich jest zgodne z prawem, a przede wszystkim, czy takie nagranie można wykorzystać w przyszłości np. w Sądzie w celu ochrony naszych praw. Odpowiedź na tak zadane pytanie nie może mieć charakteru kategorycznego i będzie zależeć od wielu [...]

By | Czerwiec 7th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Czy nagrywanie rozmów telefonicznych, lub wykonywanych osobiście jest legalne? została wyłączona

Obowiązek wylegitymowania się oraz wykroczenia z tym związane

Proszę Państwa, wracając ostatnio z koncertu plenerowego zostałam poproszona przez policjanta o wylegitymowanie, chociaż nic nie zrobiłam. Czy policjant działał zgodnie z prawem? (Joanna M.) W ustawie o Policji czytamy, że Policja, wykonując czynności wymienione w ustawie, ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Podobnie zresztą kwestia ta normowana jest także w rozporządzeniach [...]

By | Czerwiec 19th, 2013|Karne i wykroczenia, Ogólny, Policja|Możliwość komentowania Obowiązek wylegitymowania się oraz wykroczenia z tym związane została wyłączona