Odwołanie darowizny

W życiu codziennym często decydujemy się na obdarowanie osób trzecich kosztem naszego majątku. W niektórych przypadkach ów majątek przedstawia sobą znaczną wartość pieniężną, jak np. nieruchomość lub samochód. Problem powstaje w sytuacji, kiedy obdarowana osoba, już po wykonaniu darowizny – delikatnie mówiąc – nie jest nam wdzięczna i podejmuje czynności zmierzające do naszego pokrzywdzenia. W [...]