Zabezpieczony: Problematyka prawidłowo przeprowadzonego pomiaru badania trzeźwości kierowcy przez Policję

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Październik 9th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Problematyka prawidłowo przeprowadzonego pomiaru badania trzeźwości kierowcy przez Policję została wyłączona

Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik posiada prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w ciągu roku kalendarzowego niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Warunkiem udzielenia urlopu jest zgłoszenie pracodawcy takiego żądania najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W praktyce, pracownik chcący skorzystać z urlopu na [...]

By | Październik 2nd, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie została wyłączona

Nowe terminy przedawnienia

W dniu 09 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks cywilny (dalej jako kc.), a konkretnie dotychczas obowiązujące przepisy regulujące tematykę przedawnienia roszczeń . Oprócz skrócenia ogólnego terminu przedawnienia dla roszczeń nieokresowych do lat sześciu (z dotychczas obowiązujących lat dziesięciu), zmieniło się procesowe ujęcie zarzutu przedawnienia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie [...]

By | Sierpień 28th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Nowe terminy przedawnienia została wyłączona

Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Sierpień 14th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy została wyłączona

Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 858) do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r., poz. 2336 ze zm.) dodano rozdział 7A. Skutkiem wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej jest [...]

By | Sierpień 7th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy została wyłączona

Gwarancja a rękojmia przy sprzedaży

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy instytucjami gwarancji i rękojmi. Okazuje się bowiem, że znaczna część społeczeństwa, nie potrafi wskazać różnic pomiędzy tymi instytucjami prawnymi, pozostając w błędnym przekonaniu, że gwarancja i rękojmia to to samo - niestety bardzo często ze szkodą dla siebie. Przede wszystkim wskazać należy, że gwarancja i rękojmia, stanowią [...]

By | Lipiec 25th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Gwarancja a rękojmia przy sprzedaży została wyłączona

Zabezpieczony: Terminy przedawnienia – nowelizacja kodeksu cywilnego

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Lipiec 17th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Terminy przedawnienia – nowelizacja kodeksu cywilnego została wyłączona

Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej

Organizator imprezy turystycznej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej jako ustawa) jest to podmiot, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu [...]

By | Lipiec 3rd, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej została wyłączona

Zabezpieczony: Przestępstwo fałszu materialnego – art. 270 kodeksu karnego

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Czerwiec 18th, 2018|Karne i wykroczenia, Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Przestępstwo fałszu materialnego – art. 270 kodeksu karnego została wyłączona

Mistrz jest tylko jeden- Damian Jonak wygrywa!!!!!

W sobotę 21 kwietnia 2018 w Hali Sportowej w Częstochowie odbyła się walka Damiana Jonaka- jednego z najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu. Na gali Polsat Boxing Night brawurowo pokonał on Argentyńczyka Marcosa Jesusa Cornejo. Damian Jonak zapewnił nam walkę pełną emocji i wspaniałego boksu.

By | Kwiecień 24th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Mistrz jest tylko jeden- Damian Jonak wygrywa!!!!! została wyłączona