About wilw76

This author has not yet filled in any details.
So far wilw76 has created 49 blog entries.

Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym pracowniczym prawem do wypoczynku. Prawo powyższe przysługuje każdemu pracownikowi i nie można się go zrzec. Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany przez pracodawcę, który winien przy ustalaniu przedmiotowego planu wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. [...]

By | Styczeń 12th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

W powszechnym rozumieniu ustrój rozdzielności majątkowej małżonków powstaje w drodze umowy zawieranej przez małżonków w formie aktu notarialnego bądź w wyniku orzeczenia rozwodu. Ustawodawca przewidział jednak możliwość sądowego zniesienia wspólności majątkowej małżonków w  sytuacji, w której jeden z małżonków nie wyraża zgody na podpisanie takiej umowy, podczas gdy ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej jest niezbędne dla [...]

By | Styczeń 5th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Przymusowy ustrój majątkowy małżonków została wyłączona

Szkolenia pracownicze a czas pracy

W praktyce ustalania efektywnie przepracowanego czasu pracy często pojawia się problem, czy szkolenia związane ze stosunkiem pracy mają odbywać się w czasie pracy, a tym samym, czy  pracodawca jest w obowiązku wypłacić za odbycie szkolenia przez pracownika stosowne wynagrodzenie. Tylko w jednym wypadku ustawodawca przesądził o tym, że dane szkolenie wlicza się do czasu pracy. [...]

By | Grudzień 15th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Szkolenia pracownicze a czas pracy została wyłączona

Zasiedzenie ruchomości

Sytuacje, w których potencjalnie mielibyśmy skorzystać z instytucji zasiedzenia ruchomości nie należą do częstych. Wydaje się, że jest to jednak z rzadziej występujących w praktyce instytucji prawa cywilnego. Tym niemniej ustawodawca przewidział taką możliwość, która to niemal niezmienne funkcjonuje w polskim porządku prawnym co najmniej od 1964 r., tj. od uchwalenia kodeksu cywilnego. Zgodnie z [...]

By | Grudzień 9th, 2015|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Zasiedzenie ruchomości została wyłączona

Urlop „na żądanie” – co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać

Instytucja urlopu „na żądanie” wzbudza wśród naszych czytelników szereg wątpliwości. Postaramy się zatem odpowiedzieć na najbardziej nurtujące kwestie. Zgodnie z art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym [...]

By | Listopad 24th, 2015|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Urlop „na żądanie” – co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać została wyłączona

Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ?

Rozstrzygając kwestię dotyczącą reprezentacji przed Sądem, przede wszystkim należy stwierdzić, że o tym kto może być pełnomocnikiem pracownika w Sądzie decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że w każdym przypadku pełnomocnikiem przed Sądem ustanawianym przez zainteresowane osoby jest Radca Prawny lub Adwokat. Jednakże pamiętać należy, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. [...]

By | Listopad 16th, 2015|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Czy pełnomocnikiem pracownika w Sądzie może być przedstawiciel związku zawodowego ? została wyłączona

Karta Nauczyciela- Odprawa

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów, przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa? Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (zwana dalej Kartą Nauczyciela) w przypadku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów, które uniemożliwiałyby dalsze [...]

By | Listopad 3rd, 2015|Karta Nauczyciela|Możliwość komentowania Karta Nauczyciela- Odprawa została wyłączona

Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem

Przebywam na urlopie macierzyńskim po urodzeniu dziecka. Kiedy skończy mi się ten urlop, chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy, ale pracodawca powiedział, że on mi nie przysługuje, bo teraz nie pracuję i nie nabywam prawa do takiego urlopu. Czy pracodawca ma rację i czy ewentualnie przysługuje mi jakiś inny rodzaj dni wolnych, które mogłabym wykorzystać na opiekę [...]

By | Listopad 3rd, 2015|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem została wyłączona

Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym

Częstym błędem stron działających bez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jest tak zwane naruszenie prekluzji dowodowej. Jako przykład można tutaj wskazać, brak powołania przez stronę wszystkich wniosków dowodowych w treści odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie prekluzji, które oznacza, iż wszelkie twierdzenia strony oraz dowody na [...]

By | Październik 22nd, 2015|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym została wyłączona