About wilw76

This author has not yet filled in any details.
So far wilw76 has created 49 blog entries.

Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.II)- alimenty po ustaniu małżeństwa

Ostatnim razem miałem przyjemność przybliżyć Państwu instytucję tzw. zwykłego obowiązku alimentacyjnego w rodzinie. W niniejszym artykule postaram się przedstawić Państwu, jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa (rozwód, unieważnienie). Jak stanowi art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro): oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych [...]

By | Kwiecień 19th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.II)- alimenty po ustaniu małżeństwa została wyłączona

Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz.I)

Kwestią z goła naturalną oraz oczywistą jest, iż członkowie rodziny powinni wspomagać się w staraniach w utrzymania utworzonego przez wspólnotę rodzinną gospodarstwa domowego, każdy według swoich możliwości własną pracą ale też i finansowo. Powyższa norma społeczna znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) który to stanowi, że - [...]

By | Kwiecień 12th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|0 Comments

Zabudowa cudzego gruntu w kontekście art. 231 kodeksu cywilnego

Jednym z częstych problemów dotyczących naruszenia prawa własności nieruchomości jest wzniesienie przez posiadacza gruntu, który nie jest jego właścicielem budynku, budowli lub innego urządzenia, które jest trwale związane z gruntem.  Powyższy problem występuje powszechnie w szczególności na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie granice  działek często nie są oznaczone za pomocą widocznych znaków, a przekonanie co do [...]

By | Marzec 29th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|0 Comments

Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r.

Istotą instytucji odsetek ustawowych jest zapewnienie terminowego uiszczania należności przez strony umowy. Odsetki stanowią bowiem świadczenie pieniężne przysługujące wierzycielowi w sytuacji, gdy dłużnik korzysta z pieniędzy wierzyciela, które to korzystanie jest przedmiotem umowy, jak i w sytuacji, gdy nie jest ono objęte zgodą wierzyciela i wynika z opóźnienia w zapłacie sumy pieniężnej przez dłużnika. Odsetki [...]

By | Marzec 16th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. została wyłączona

Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych

Wdn. 11.10.2015 r. weszła w życie ustawa z dn. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „ustawa”). Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań bardzo korzystnych, w szczególności dla osób ubezpieczonych dochodzących roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym z tytułu tzw. ubezpieczeń grupowych (art. 2 pkt. [...]

By | Marzec 8th, 2016|Prawa ubezpieczonych|Możliwość komentowania Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych została wyłączona

Ulga mieszkaniowa

Bywa, iż zostajemy właścicielem nieruchomości, lokalu. Niezależnie od pochodzenia owej nieruchomości (dziedziczenie, darowizna, czy też po prostu nabycie), również zdarza nam się zbywać nieruchomości których jesteśmy właścicielami. Jak wówczas kształtuje się polityka fiskalna, a mianowicie czy sprzedając nieruchomość oraz zyskując w związku z tym pewną sumę pieniędzy, jesteśmy winni coś fiskusowi? Z odpowiedzią na powyższe [...]

By | Marzec 1st, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Ulga mieszkaniowa została wyłączona

Dowód z nagrań dźwiękowych według przepisów postępowania cywilnego

Postępujący rozwój techniki w XXI wieku, w szczególności miniaturyzacja oraz powszechny dostęp do urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku prowadzi do coraz częstszego składania przez strony postępowania cywilnego wniosków dowodowych z nagrań rozmów. Przedmiotowe nagrania bardzo często są wykonane bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej. Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa możliwość wykorzystania jako środka dowodowego nagrania [...]

By | Luty 9th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Dowód z nagrań dźwiękowych według przepisów postępowania cywilnego została wyłączona

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej

Jestem właścicielem nieruchomości na której do 2013 r. nie był posadowiony budynek. W 2013 r. zgodnie z projektem został wybudowany budynek, jednakże w Księgach Wieczystych nie zostało to zgłoszone czy muszę dokonywać zgłoszenia, a jeżeli tak, to w jaki sposób?   Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące [...]

By | Luty 2nd, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Ujawnienie budynku w księdze wieczystej została wyłączona

Postępowanie uproszczone

Dochodząc przed Sądem powszechnym zapłaty kwoty poniżej 10.000 zł, jeżeli roszczenie opiera się na umowie lub wynika z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, a także dochodząc zapłaty czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu [...]

By | Styczeń 26th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Służebność drogi koniecznej

Zdarzają się niejednokrotnie sytuacje, gdy ktoś staje się właścicielem gruntu, który w żaden sposób nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. W takim wypadku, by móc w pełni realizować swoje uprawnienia właścicielskie wobec tej nieruchomości, niezbędne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Zgodnie bowiem z art. 145 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – [...]

By | Styczeń 19th, 2016|Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Służebność drogi koniecznej została wyłączona