About wilw76

This author has not yet filled in any details.
So far wilw76 has created 49 blog entries.

Specyfika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających [...]

By | Lipiec 11th, 2016|Zamówienia publiczne|Możliwość komentowania Specyfika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłączona

Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

Kwestia organizacji i uczestnictwa w strajku należy do tzw. zbiorowego prawa pracy. Konsekwencje udziału w strajku mogą być różne w zależności od spełnienia kryteriów, które decydują o jego legalności. Definicja strajku została zawarta w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak stanowi art. 17 tej ustawy, strajk polega na zbiorowym [...]

By | Czerwiec 28th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku została wyłączona

Przedawnienie karalności wykroczenia

Częstym problemem praktycznym związanym z postępowaniem w sprawach o wykroczenia jest poprawne ustalenie związanych z nim terminów przedawnienia. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przewidziane przez ustawodawcę rozróżnienie pojęć przedawnienia ścigania oraz przedawnienia orzekania, a także przedawnienia wykonania orzeczonej kary. Zgodnie z treścią art. 45  § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu [...]

By | Czerwiec 23rd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przedawnienie karalności wykroczenia została wyłączona

Czy nagrywanie rozmów telefonicznych, lub wykonywanych osobiście jest legalne?

Wielu z nas zastanawia się, czy nagrywanie dźwięku lub dźwięku i obrazu dokumentujące wypowiedzi i zachowanie osób trzecich jest zgodne z prawem, a przede wszystkim, czy takie nagranie można wykorzystać w przyszłości np. w Sądzie w celu ochrony naszych praw. Odpowiedź na tak zadane pytanie nie może mieć charakteru kategorycznego i będzie zależeć od wielu [...]

By | Czerwiec 7th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Czy nagrywanie rozmów telefonicznych, lub wykonywanych osobiście jest legalne? została wyłączona

Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony

Zawarłem umowę najmu pojazdu na czas określony, w umowie nie zawarłem zapisów dotyczących możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, poza jedyną sytuacją: nieuiszczania czynszu w terminie. Najemca w sposób nienależyty użytkuje samochód, o czym świadczy fakt, iż pojazd został uszkodzony. Czy mogę rozwiązać umowę najmu stosując zapisy i terminy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie cywilnym? Łukasz, lat [...]

By | Maj 31st, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony została wyłączona

Czas pracy pracownika w podróży służbowej

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podróż służbowa nie jest tym samym, czym wykonywanie pracy, gdyż zadania polecone pracownikowi do wykonania w podróży służbowej zasadniczo różnią się od pracy, do wykonywania której pracownik zobowiązał się w umowie nawiązującej stosunek pracy (art. 22 § 1 k.p.). Treść przepisu art. 77{5} § 1 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży [...]

By | Maj 25th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czas pracy pracownika w podróży służbowej została wyłączona

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej: „Trybunałem”) został ustanowiony w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Polska ratyfikowała Konwencję dnia 19 stycznia 1993 roku. Obecnie jej stronami jest 47 państw-członków Rady Europy. Zbiór podstawowych praw i wolności, zawarty w pierwotnym tekście Konwencji (m.in. prawo do wolności [...]

By | Maj 18th, 2016|Europejski Trybunał Praw Człowieka, Ogólny|Możliwość komentowania Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została wyłączona

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać.

Zagadnienie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby stanowi niejednokrotnie zarzewie konfliktu między pracownikiem a pracodawcą. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 372), Zakład [...]

By | Maj 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać. została wyłączona

Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym

Niejednokrotnie pracodawcy lub zakładowe organizacje związkowe tworzą pracownikom możliwość udziału w wyjazdach integracyjnych. Koszty wycieczki mogą zostać poniesione w całości przez organizatora, ale też mogą zostać poniesione częściowo przez samych uczestników i np. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udział w tego rodzaju wyjeździe można uznać za swoistą korzyść odniesioną przez pracownika, dlatego powstaje wątpliwość, [...]

By | Maj 4th, 2016|Podatki, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym została wyłączona

Instytucja obowiązku alimentacyjnego – rodzice wobec dzieci (cz. III)

Niniejszy artykuł poświęcony jest obowiązkowi alimentacyjnemu jaki posiadają rodzice względem swoich dzieci. Najistotniejszą różnicą tego rodzaju obowiązku alimentacyjnego jest, iż jego podstawową przesłanką jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania, w której to przesłance również mieści się pojęcie niedostatku (art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej jako: kro). O ile obowiązek innych zobowiązanych aktualizuje się z [...]

By | Kwiecień 26th, 2016|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Instytucja obowiązku alimentacyjnego – rodzice wobec dzieci (cz. III) została wyłączona