About cdo24

This author has not yet filled in any details.
So far cdo24 has created 56 blog entries.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków cz.3

Instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, została wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) nowelą z 17 czerwca 2004 r., zatem jest instytucją stosunkowo młodą i rzadko spotykaną w powszechnym obrocie. Jednakże rozwiązania w niej zawarte mogą okazać użyteczne biorąc pod uwagę interesy majątkowe małżonków. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest ustrojem majątkowym [...]

By | Maj 8th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków cz.3 została wyłączona

Czym jest majątek osobisty małżonków cz.2

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro) majątek wspólny małżonków tworzy tak zwaną wspólność ustawową. Wspólność ustawową ustawodawca określa w sposób kazuistyczny, wskazując jakie składniki z mocy samego prawa wchodzą w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków. Wejście danego przedmiotu bądź aktywa do majątkowej wspólności małżeńskiej jest niezależne od wiedzy czy też woli [...]

By | Kwiecień 28th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Czym jest majątek osobisty małżonków cz.2 została wyłączona

Czym jest majątek osobisty małżonków cz.1

Jak wynika z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako kro) do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego [...]

By | Kwiecień 20th, 2017|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Czym jest majątek osobisty małżonków cz.1 została wyłączona

Niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży

Generalnie pracownicy, która stała się niezdolna do pracy w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy, przy spełnieniu określonych warunków. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.). Podkreślić należy, iż ubezpieczona nabywa prawo do [...]

By | Kwiecień 12th, 2017|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży została wyłączona

Odwołanie darowizny

W życiu codziennym często decydujemy się na obdarowanie osób trzecich kosztem naszego majątku. W niektórych przypadkach ów majątek przedstawia sobą znaczną wartość pieniężną, jak np. nieruchomość lub samochód. Problem powstaje w sytuacji, kiedy obdarowana osoba, już po wykonaniu darowizny – delikatnie mówiąc – nie jest nam wdzięczna i podejmuje czynności zmierzające do naszego pokrzywdzenia. W [...]

By | Marzec 21st, 2017|Darowizna|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By | Marzec 14th, 2017|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona

Wycinka drzew na prywatnej posesji

Zdniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 z późn. zm.). Znaczącej liberalizacji uległy zasady na jakich właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Jedną z istotniejszych kwestii [...]

By | Luty 28th, 2017|Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wycinka drzew na prywatnej posesji została wyłączona

PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI

Dziedziczenie po osobie zmarłej nie zawsze pociąga za sobą pozytywne skutki. Wielokrotnie wraz z majątkiem dziedziczymy dług zmarłego, który dziedziczony jest zawsze. Aby uniknąć dziedziczenia długów spadkobierca musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku skutkować będzie jednak również tym, że po zamarłym nie odziedziczy się żadnego majątku. Dziedzicząc spadek możemy przyjąć go wprost dziedzicząc [...]

By | Listopad 13th, 2014|Spadki|Możliwość komentowania PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI została wyłączona

Separacja

Małżonkowie, którzy nie chcą decydować się na rozwód mogą wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Separacja charakteryzuje się tym, że nie powoduje trwałego rozwiązania małżeństwa. W pewnym sensie powoduje „zawieszenie” jego trwania. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka bowiem o jej zniesieniu. W porównaniu do rozwodu jedyną przesłanką jak musi zaistnieć jest wystąpienie zupełnego rozkładu [...]

By | Wrzesień 30th, 2014|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Separacja została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny- Alimenty od krewnych

Alimenty od krewnych głownie są utożsamiane z alimentami przysługującymi dzieciom od rodziców. Kodeks rodzinny pozwala nam jednak domagać się alimentów również od innych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Alimenty, w określonych przypadkach, zobowiązani do alimentacji są również pasierb, macocha i ojczym. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie [...]

By | Wrzesień 9th, 2014|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny- Alimenty od krewnych została wyłączona