About cdo24

This author has not yet filled in any details.
So far cdo24 has created 70 blog entries.

Zabezpieczony: Problematyka prawidłowo przeprowadzonego pomiaru badania trzeźwości kierowcy przez Policję

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Październik 9th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Problematyka prawidłowo przeprowadzonego pomiaru badania trzeźwości kierowcy przez Policję została wyłączona

Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik posiada prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w ciągu roku kalendarzowego niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Warunkiem udzielenia urlopu jest zgłoszenie pracodawcy takiego żądania najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W praktyce, pracownik chcący skorzystać z urlopu na [...]

By | Październik 2nd, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie została wyłączona

Zabezpieczony: Plan urlopów

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Wrzesień 20th, 2018|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Plan urlopów została wyłączona

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Opiekunowie mogą domagać się wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą ubezwłasnowolnioną. Decyzję o wypłacie wynagrodzenia wydaje sąd. W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sąd upoważnia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub majątku osoby pozostającej pod opieką, bądź ustala, że wynagrodzenie ma być wypłacone ze środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 162 kodeksu [...]

By | Wrzesień 12th, 2018|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie została wyłączona

Zabezpieczony: Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki?

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Wrzesień 4th, 2018|Prawo Pracy, ZUS|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki? została wyłączona

Nowe terminy przedawnienia

W dniu 09 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks cywilny (dalej jako kc.), a konkretnie dotychczas obowiązujące przepisy regulujące tematykę przedawnienia roszczeń . Oprócz skrócenia ogólnego terminu przedawnienia dla roszczeń nieokresowych do lat sześciu (z dotychczas obowiązujących lat dziesięciu), zmieniło się procesowe ujęcie zarzutu przedawnienia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie [...]

By | Sierpień 28th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Nowe terminy przedawnienia została wyłączona

Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Sierpień 14th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy została wyłączona

Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 858) do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r., poz. 2336 ze zm.) dodano rozdział 7A. Skutkiem wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej jest [...]

By | Sierpień 7th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy została wyłączona

Zabezpieczony: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Lipiec 31st, 2018|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Warunkowe umorzenie postępowania karnego została wyłączona

Gwarancja a rękojmia przy sprzedaży

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy instytucjami gwarancji i rękojmi. Okazuje się bowiem, że znaczna część społeczeństwa, nie potrafi wskazać różnic pomiędzy tymi instytucjami prawnymi, pozostając w błędnym przekonaniu, że gwarancja i rękojmia to to samo - niestety bardzo często ze szkodą dla siebie. Przede wszystkim wskazać należy, że gwarancja i rękojmia, stanowią [...]

By | Lipiec 25th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Gwarancja a rękojmia przy sprzedaży została wyłączona