Zatrzymanie

Wrzesień 20th, 2017|Możliwość komentowania Zatrzymanie została wyłączona

Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu bezpośredniego ustanowionych w Dziale VI Kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.). Jak stanowi art. 243 kpk, każdy ma prawo ująć osobę [...]

Najem instytucjonalny jako nowy rodzaj umowy najmu lokalu – o nowelizacji słów kilka

Wrzesień 12th, 2017|Możliwość komentowania Najem instytucjonalny jako nowy rodzaj umowy najmu lokalu – o nowelizacji słów kilka została wyłączona

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529), z dniem 11 września 2017 r. weszła [...]

Ocena pracownika samorządowego

Sierpień 29th, 2017|Możliwość komentowania Ocena pracownika samorządowego została wyłączona

Względem pracowników samorządowych określono, w sformalizowany sposób, zasady dokonywania ich oceny, a także konsekwencje ewentualnej oceny negatywnej oraz możliwości odwoływania się przez pracowników samorządowych od takiej oceny. [...]

Chwila złożenia oświadczenia woli w przypadku nieodebrania listu poleconego przez adresata na etapie pozasądowym. Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego

Sierpień 9th, 2017|Możliwość komentowania Chwila złożenia oświadczenia woli w przypadku nieodebrania listu poleconego przez adresata na etapie pozasądowym. Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego została wyłączona

Co do zasady, zgodnie z art. 61 § 1 zd. 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być [...]

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Sierpień 3rd, 2017|Możliwość komentowania Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została wyłączona

W dniu 22 lipca 2017 weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami [...]

Uprawnienia organów podatkowych do pozyskiwania dowodów

Lipiec 27th, 2017|Możliwość komentowania Uprawnienia organów podatkowych do pozyskiwania dowodów została wyłączona

Dd marca tego roku obowiązuje obszerna nowelizacja ordynacji podatkowej. Nowelizacja w znaczny sposób rozszerza uprawnienia takich organów [...]

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego

Lipiec 17th, 2017|Możliwość komentowania Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego została wyłączona

Do dnia 1 czerwca 2017 r. odpowiedzialność karna z tytułu braku realizowania obowiązku alimentacyjnego groziła w sytuacji, [...]

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W POJEŹDZIE

Lipiec 4th, 2017|Możliwość komentowania OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W POJEŹDZIE została wyłączona

W dzisiejszych czasach w zasadzie regułą jest posiadanie własnego środka lokomocji. W toku jego eksploatacji – na [...]

Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej przez strony w toku procesu

Czerwiec 27th, 2017|Możliwość komentowania Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej przez strony w toku procesu została wyłączona

Wyrok sądu cywilnego zostaje wydany na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w sprawie oraz na podstawie prawnej. Co [...]

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY