Nowe terminy przedawnienia

W dniu 09 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks cywilny (dalej jako kc.), a konkretnie dotychczas obowiązujące przepisy regulujące tematykę przedawnienia roszczeń . Oprócz skrócenia ogólnego terminu przedawnienia dla roszczeń nieokresowych do lat sześciu (z dotychczas obowiązujących lat dziesięciu), zmieniło się procesowe ujęcie zarzutu przedawnienia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie [...]

By | Sierpień 28th, 2018|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Nowe terminy przedawnienia została wyłączona

Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: Hasło:

By | Sierpień 14th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Zabezpieczony: Monitoring w miejscu pracy – regulacje ustawowe w Kodeksie pracy została wyłączona

Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 858) do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r., poz. 2336 ze zm.) dodano rozdział 7A. Skutkiem wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej jest [...]

By | Sierpień 7th, 2018|Ogólny|Możliwość komentowania Umowa o pomocy przy zbiorach – prawa i obowiązi stron umowy została wyłączona