Odwołanie darowizny

W życiu codziennym często decydujemy się na obdarowanie osób trzecich kosztem naszego majątku. W niektórych przypadkach ów majątek przedstawia sobą znaczną wartość pieniężną, jak np. nieruchomość lub samochód. Problem powstaje w sytuacji, kiedy obdarowana osoba, już po wykonaniu darowizny – delikatnie mówiąc – nie jest nam wdzięczna i podejmuje czynności zmierzające do naszego pokrzywdzenia. W [...]

By | Marzec 21st, 2017|Darowizna|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By | Marzec 14th, 2017|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona