PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.) osoba najbliższa dla oskarżonego ma prawo do odmowy składania zeznań. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba oskarżona. Na podstawie art. 71 § 2 kpk, za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył [...]

By | Styczeń 31st, 2017|Karne i wykroczenia, Ogólny|Możliwość komentowania PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ została wyłączona

Zmiany w kodeksie pracy 2017 r.

Rok 2017 oprócz podwyższenia płacy minimalnej, a także jej określenia w przypadku umów zlecenia przyniósł wiele zmian w dotychczas obowiązującym kodeksie pracy. Z punktu widzenia ochrony trwałości stosunku pracy, najistotniejszym novum jest wydłużenie okresu na złożenie odwołania od rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie zwykłe), a także od rozwiązania umowy o pracę [...]

By | Styczeń 24th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Zmiany w kodeksie pracy 2017 r. została wyłączona

Przestępstwo zniewagi

Każdy obywatel, w życiu codziennym, niezależnie od wykonywanego zawodu czy też miejsca zamieszkania jest narażony na obraźliwe, pejoratywne czy nawet wulgarne słowa płynące z ust osób trzecich. Zachowanie osoby, która kieruje takie słowa w stronę drugiego człowieka nie pozostaje jednak bezkarne. Ustawodawca przyjął bowiem, w art. 216 k.k., że kto znieważa inną osobę w jej [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przestępstwo zniewagi została wyłączona