Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

Jak stanowi art. 361 kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (§ 1). W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, który mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (§ 2). Kodeks [...]

By | Listopad 22nd, 2016|Cywilne- inne|Możliwość komentowania Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści została wyłączona

Akt poświadczenia dziedziczenia

Usankcjonowanie  nabycia prawa do spadku po określonym spadkodawcy jest  możliwe na drodze postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub w formie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego sporządzonego przez notariusza. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 95j ustawy prawo o notariacie  zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają takie same [...]

By | Listopad 8th, 2016|Spadki|Możliwość komentowania Akt poświadczenia dziedziczenia została wyłączona