Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt. 4 k.p.). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 13.09.2016 r. (sygn. akt III PK 146/15) zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, pozostające w związku przyczynowym z zaistniałą [...]

By | Październik 18th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bezpieczne i higieniczne warunki pracy została wyłączona

ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE

Zgodnie z treścią art. 1672 Kodeksu pracy (dalej jako: kp), pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w trybie 1672 kp, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Jak więc wynika z uregulowania kodeksowego, aby pracownik [...]

By | Październik 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE została wyłączona

Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

Warto zapamiętać, iż dla każdego rodzica – pracownika, przepisy prawa pracy przewidują specjalne uprawnienie. Zgodnie z art. 188 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm.; dalej: k.p.), pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w [...]

By | Październik 4th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem została wyłączona