Procedura zwolnień grupowych

Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedurę zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia większą liczbę pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Najczęściej taką przyczynę stanowią problemy finansowe pracodawcy i [...]

By | Wrzesień 30th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Procedura zwolnień grupowych została wyłączona

Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach

W 1995 r. jako podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych uwzględniono mi stały dodatek za staż pracy, jednakże aktualnie dodatek za staż pracy nie został uwzględniony w podstawie obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych. Czy składniki wynagrodzenia o charakterze stałym stanowią podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych? Roman W. Podstawa wynagrodzenia za prace [...]

By | Wrzesień 20th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach została wyłączona

WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Jak stanowi art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk): w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Podkreślenia w tym miejscu wymaga przybliżenie rodzaju orzeczeń jakie może [...]

By | Wrzesień 13th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM została wyłączona

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych zawarte są w ustawie z dn. 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która stanowi lex specialis względem kodeksu pracy. Zgodnie z art. 7 tej ustawy - agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Nie ma więc prawnej możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych na podstawie innej [...]

By | Wrzesień 6th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego została wyłączona