PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE”

W Polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Powyższe jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawcy, oraz dotkliwości kary przewidzianej za dokonanie czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe [...]

By | Sierpień 30th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE” została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

W związku z posadowieniem na nieruchomości, na której posadowione są linie przesyłowe właściciel przedmiotowej nieruchomości, a przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł umowy, właściciel ma możliwość dochodzenia, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a to art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c., odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Jeżeli przedsiębiorca [...]

By | Sierpień 23rd, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu

Spornym aspektem pomiędzy stronami, tj. właścicielem nieruchomości a przedsiębiorca przesyłowym, podczas ustalania należnego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest kwestia, czy przysługujące wynagrodzenie winno zostać wypłacone jednorazowo czy też przedsiębiorca przesyłowy winien dokonywać wypłaty okresowo. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wypłata jednorazowego wynagrodzenia  - pomimo dominującego stanowiska w orzecznictwie w tym zakresie - [...]

By | Sierpień 16th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu została wyłączona

Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Zgodnie z 3052 § k.c. z tytułu służebności przesyłu uprawnionemu przysługuje „odpowiednie wynagrodzenie” w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Ustawodawca posłużył się więc bez wątpienia klauzulą generalną a mianowicie „odpowiednim wynagrodzeniem” nie wskazując jednocześnie w samej ustawie, jakich kryteria, okoliczności mają być uwzględniane przy wyliczaniu przedmiotowego wynagrodzenia. W celu ustalenia wysokości przedmiotowego świadczenia pieniężnego niezbędne [...]

By | Sierpień 9th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu została wyłączona

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na intencję ustawodawcy, który wprowadził do kodeksu postępowania karnego art. 168a, który implikował ograniczenie stron w zakresie możliwości dopuszczenia dowodów. Przedmiotowe ograniczenie było związane z istotną nowelizacją kodeksu postępowania karnego i wprowadzeniem w dniu 1 lipca 2015 r. kontradyktoryjnego modelu procesu. Należy zwrócić uwagę, iż do dnia 14 kwietnia [...]

By | Sierpień 2nd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego została wyłączona