Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony

Zawarłem umowę najmu pojazdu na czas określony, w umowie nie zawarłem zapisów dotyczących możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, poza jedyną sytuacją: nieuiszczania czynszu w terminie. Najemca w sposób nienależyty użytkuje samochód, o czym świadczy fakt, iż pojazd został uszkodzony. Czy mogę rozwiązać umowę najmu stosując zapisy i terminy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie cywilnym? Łukasz, lat [...]

By | Maj 31st, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony została wyłączona

Czas pracy pracownika w podróży służbowej

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podróż służbowa nie jest tym samym, czym wykonywanie pracy, gdyż zadania polecone pracownikowi do wykonania w podróży służbowej zasadniczo różnią się od pracy, do wykonywania której pracownik zobowiązał się w umowie nawiązującej stosunek pracy (art. 22 § 1 k.p.). Treść przepisu art. 77{5} § 1 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży [...]

By | Maj 25th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czas pracy pracownika w podróży służbowej została wyłączona

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej: „Trybunałem”) został ustanowiony w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Polska ratyfikowała Konwencję dnia 19 stycznia 1993 roku. Obecnie jej stronami jest 47 państw-członków Rady Europy. Zbiór podstawowych praw i wolności, zawarty w pierwotnym tekście Konwencji (m.in. prawo do wolności [...]

By | Maj 18th, 2016|Europejski Trybunał Praw Człowieka, Ogólny|Możliwość komentowania Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została wyłączona

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać.

Zagadnienie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby stanowi niejednokrotnie zarzewie konfliktu między pracownikiem a pracodawcą. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 372), Zakład [...]

By | Maj 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Pracownik na zwolnieniu lekarskim – kilka kwestii, które warto zapamiętać. została wyłączona

Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym

Niejednokrotnie pracodawcy lub zakładowe organizacje związkowe tworzą pracownikom możliwość udziału w wyjazdach integracyjnych. Koszty wycieczki mogą zostać poniesione w całości przez organizatora, ale też mogą zostać poniesione częściowo przez samych uczestników i np. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udział w tego rodzaju wyjeździe można uznać za swoistą korzyść odniesioną przez pracownika, dlatego powstaje wątpliwość, [...]

By | Maj 4th, 2016|Podatki, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym została wyłączona