Zabudowa cudzego gruntu w kontekście art. 231 kodeksu cywilnego

Jednym z częstych problemów dotyczących naruszenia prawa własności nieruchomości jest wzniesienie przez posiadacza gruntu, który nie jest jego właścicielem budynku, budowli lub innego urządzenia, które jest trwale związane z gruntem.  Powyższy problem występuje powszechnie w szczególności na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie granice  działek często nie są oznaczone za pomocą widocznych znaków, a przekonanie co do [...]

By | Marzec 29th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|0 Comments

Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r.

Istotą instytucji odsetek ustawowych jest zapewnienie terminowego uiszczania należności przez strony umowy. Odsetki stanowią bowiem świadczenie pieniężne przysługujące wierzycielowi w sytuacji, gdy dłużnik korzysta z pieniędzy wierzyciela, które to korzystanie jest przedmiotem umowy, jak i w sytuacji, gdy nie jest ono objęte zgodą wierzyciela i wynika z opóźnienia w zapłacie sumy pieniężnej przez dłużnika. Odsetki [...]

By | Marzec 16th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. została wyłączona

Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych

Wdn. 11.10.2015 r. weszła w życie ustawa z dn. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „ustawa”). Ustawa ta zawiera szereg rozwiązań bardzo korzystnych, w szczególności dla osób ubezpieczonych dochodzących roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym z tytułu tzw. ubezpieczeń grupowych (art. 2 pkt. [...]

By | Marzec 8th, 2016|Prawa ubezpieczonych|Możliwość komentowania Celowość wnoszenia reklamacji w świetle nowych rozwiązań prawnych została wyłączona

Ulga mieszkaniowa

Bywa, iż zostajemy właścicielem nieruchomości, lokalu. Niezależnie od pochodzenia owej nieruchomości (dziedziczenie, darowizna, czy też po prostu nabycie), również zdarza nam się zbywać nieruchomości których jesteśmy właścicielami. Jak wówczas kształtuje się polityka fiskalna, a mianowicie czy sprzedając nieruchomość oraz zyskując w związku z tym pewną sumę pieniędzy, jesteśmy winni coś fiskusowi? Z odpowiedzią na powyższe [...]

By | Marzec 1st, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Ulga mieszkaniowa została wyłączona