Postępowanie uproszczone

Dochodząc przed Sądem powszechnym zapłaty kwoty poniżej 10.000 zł, jeżeli roszczenie opiera się na umowie lub wynika z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, a także dochodząc zapłaty czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu [...]

By | Styczeń 26th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Służebność drogi koniecznej

Zdarzają się niejednokrotnie sytuacje, gdy ktoś staje się właścicielem gruntu, który w żaden sposób nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. W takim wypadku, by móc w pełni realizować swoje uprawnienia właścicielskie wobec tej nieruchomości, niezbędne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Zgodnie bowiem z art. 145 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – [...]

By | Styczeń 19th, 2016|Ogólny, Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Służebność drogi koniecznej została wyłączona

Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym pracowniczym prawem do wypoczynku. Prawo powyższe przysługuje każdemu pracownikowi i nie można się go zrzec. Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany przez pracodawcę, który winien przy ustalaniu przedmiotowego planu wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. [...]

By | Styczeń 12th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Możliwość zmuszenia pracownika do odbycia urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

W powszechnym rozumieniu ustrój rozdzielności majątkowej małżonków powstaje w drodze umowy zawieranej przez małżonków w formie aktu notarialnego bądź w wyniku orzeczenia rozwodu. Ustawodawca przewidział jednak możliwość sądowego zniesienia wspólności majątkowej małżonków w  sytuacji, w której jeden z małżonków nie wyraża zgody na podpisanie takiej umowy, podczas gdy ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej jest niezbędne dla [...]

By | Styczeń 5th, 2016|Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Przymusowy ustrój majątkowy małżonków została wyłączona