Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym

Częstym błędem stron działających bez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jest tak zwane naruszenie prekluzji dowodowej. Jako przykład można tutaj wskazać, brak powołania przez stronę wszystkich wniosków dowodowych w treści odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie prekluzji, które oznacza, iż wszelkie twierdzenia strony oraz dowody na [...]