PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI

Dziedziczenie po osobie zmarłej nie zawsze pociąga za sobą pozytywne skutki. Wielokrotnie wraz z majątkiem dziedziczymy dług zmarłego, który dziedziczony jest zawsze. Aby uniknąć dziedziczenia długów spadkobierca musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku skutkować będzie jednak również tym, że po zamarłym nie odziedziczy się żadnego majątku. Dziedzicząc spadek możemy przyjąć go wprost dziedzicząc [...]