Spadki cz. III. Zachowek

Ustawodawca polski zapewnienił, niezależnie od jego woli, możliwość uzyskania korzyści z majątku spadkodawcy osobom, które w konkretnym stanie faktycznym byłyby powołane do spadku z ustawy. Taka ochrona najbliższej rodziny spadkodawcy następuje za pomocą wykorzystania systemu rezerwy lub systemu zachowku. Artykuł 991§1 Kodeksu Cywilnego określa, że zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani [...]