Spadki cz.II. Odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca może odrzucić spadek zgodnie z art. 1012 KC, poprzez oddzielne złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem (art. 1018§3 KC) przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. W imieniu małoletnich odrzucić spadek może jedynie przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny), ponieważ małoletni sam nie może odrzucić [...]